NOUS ALLIONS IN NEDERLANDS

Vertaling van Nous Allions in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1532

Voorbeelden van het gebruik van Nous Allions in een zin en hun vertaling

Des fois nous allions en mission ensemble dans la forêt noire.
We gaan soms samen op missie in' Black Forest.
Nous allions nous marier.
We gaan trouwen.

We wilden

Nous allions voler des drogues et les revendre.
We wilden de drugs stelen en verkopen.
Nous allions le dire à tous, de toute façon, lorsque Wells.
We wilden het toch publiek maken toen Wells.

We heengingen

Je ne savais même pas où nous allions.
Ik wist niet eens waar we heengingen.
Ils savaient où nous allions.
Ze wisten waar we heengingen.
Nous allions vite.
We moesten snel werken.
Nous allions justement partir et, hum, aller chercher des... abeilles?
We moesten net gaan, ehm...en wat ...bijen halen. Bijen?
Nous allions vivre comme jamais.
We zullen leven als nooit tevoren.
Comme si nous allions revenir ici et passer du temps avec ces Robert de Nir-hos.
Alsof we zullen terugkomen en tijd besteden met deze Robert de Nir-hos.
Andere zin voorbeelden
Nous allions retourner à El Salvador ensemble, recommencer du début.
We gingen samen terug naar El Salvador Opnieuw beginnen.
Nous allions au bal de la police ensemble.
We gingen samen naar politiefeestjes.
Mais nous allions partir ensemble.
Maar we zouden samen gaan.
Nous allions tous les sauver.
We zouden alles redden.
Nous allions nous marier.
We gingen trouwen.
Nous allions juste partir.
We gingen net weg.
Je pensais que nous allions nous marier, mais, vous savez, les hommes.
Ik dacht dat we zouden trouwen maar u weet hoe mannen zijn.
Nous allions déjeuner.
We gingen lunchen.
Nous allions réduire les demandes hier avant les ennuis avec Dan La Poisse.
We wilden gisteren minder vragen stellen... voor de problemen met zwerver Dan.
Nous allions prendre les enfants et commencer une nouvelle vie.
We zouden met de kinderen een nieuw leven beginnen.
Nous allions commencer une nouvelle vie ensemble.
We zouden samen een nieuw leven beginnen.
Il t'a demandé où nous allions?
Vroeg hij waar we heengingen?
Nous allions l'envoyer en Antarctique.
We gingen het naar Antarctica sturen.
Nous allions envoyer le petit dans le futur.
We wilden de jongen naar de toekomst sturen.
Nous allions parler de la saison d'accouplement des chauves-souris.
We zouden over het paringsseizoen van vleermuizen berichten.
Nous allions juste.
We wilden juist.
Nous allions vous appeler. Nous sommes invités à"Live Wire.
We moesten je nog vertellen dat wij twee in een praatshow komen.
Que nous allions essayer d'avoir une relation plus honnête.
Dat we gingen proberen om een eerlijkere relatie te hebben.
Nous allions à la prison.
We gaan net naar de gevangenis.
Nous allions tout juste ouvrir le portail.
We gingen net het portaal openen.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1532

Zie ook


nous allions dehors
we naar buiten gaan we even naar de gang gaan
où que nous allions
waar we ook heengaan waar we heen gaan waar we ook kwamen overal zullen
que nous allions venir
dat we kwamen dat we zouden komen
que nous allions chasser
dat we nu gaan jagen dat we op jacht
que nous allions mourir
dat we zouden gaan sterven
que nous allions tous mourir
dat we allemaal dood van dat we daar allemaal zouden sterven dat we allen zouden sterven
j'ai dit que nous allions
toen zei ik dat we gingen ik zei dat we gaan
nous allions te le dire
wij zouden het je gaan vertellen we zouden het je verteld hebben
même pas où nous allions
zelfs niet waar we naar toe gingen niet eens waar we heengingen
et moi allions
en ik gingen en ik zouden en ik wilden
allions en orbite
ruimte ingingen
allions sur scène
het podium op gaan
allions juste dîner
zouden net gaan eten gaan alleen maar uit eten

"Nous allions" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer