NOUS AVONS PARLÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Nous Avons Parlé in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1609

we hadden het over (9) we spraken (23) we spraken over (9) we hebben gepraat (11) we praatten over (5) we bespraken (4) we hebben het over (8) hebben we het over (3)

Voorbeelden van het gebruik van Nous Avons Parlé in een zin en hun vertaling

We hadden het over

Nous avons parlé de son enfance.
We hadden het over z'n jeugd.
Okay, nous avons parlé de peinture et de scrapbooking.
Oké, we hadden het over schilderkunst en plakboeken.
Nous avons parlé après la disparition de Silvie.
We spraken na Silvie's verdwijning.
Nous avons parlé de toi avec une grande tendresse.
We spraken uiterst liefdevol over je.
Nous avons parlé de justice.
We spraken over gerechtigheid.
Nous avons parlé de l'éventualité de sa mort.
We spraken over zijn mogelijke dood.

We hebben gepraat

Nous avons parlé encore et encore.
We hebben gepraat en gepraat.
Oui, nous avons parlé.
Je, we hebben gepraat.

We praatten over

Nous avons parlé de toutes sortes de choses.
We praatten over allerhande zaken.
Nous avons parlé des cours.
We praatten over het werk.

We bespraken

Nous avons parlé du cercle, de l'ellipse, de la parabole.
We bespraken de cirkel, de ellips en de parabool.
Richard, nous avons parlé.
Richard, we bespraken.
Andere zin voorbeelden
Nous avons parlé du réfrigérateur.
We hadden het over de ijskast.
Nous avons parlé au psy de Jude.
We spraken Jude's therapeut.
Nous avons parlé d'inertie et de dons d'organes et de cocher des cases.
We hadden het over laksheid en orgaandonoren en het vakje aankruisen.
Nous avons parlé à Blackthorn.
We spraken met Blackthorn.
Nous avons parlé de la patience et la compassion.
We spraken over geduld en medeleven.
Nous avons parlé d'améliorations Pour le jardin?
We hadden het over de tuin.- De tuin?
Nous avons parlé.
We hebben gepraat.
Nous avons parlé de la scène... sans trop penser au texte.
We spraken over de scène... zonder al te veel op de tekst te letten.
Nous avons parlé de son rendez-vous.
We hadden het over haar afspraakje.
Nous avons parlé.
We spraken.
Nous avons parlé de vous.
We hadden het over jou.
Nous avons parlé... techniquement.
We hebben gepraat... technisch gezien.
Nous avons parlé du test d'hier.
We spraken over de test van gisteren.
Nous avons parlé dans ma voiture.
We spraken in mijn auto.
Nous avons parlé d'une norme unique.
We hebben het over een uniforme standaard gehad.
Non. Nous avons parlé d'échecs.
Nee, we hadden het over schaken.
Nous avons parlé de, euh-- d'un tas de choses.
Waar hebben we het over gehad...- over heel veel.
Nous avons parlé, vraiment parlé.
We hebben gepraat. Echt gepraat.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1609

Zie ook


nous avons déjà parlé
we reeds hebben besproken reeds is gesproken we spraken al over we hebben al gepraat over
et nous avons parlé
en we hebben het over en spraken over en we hebben gepraat over en praten
nous avons beaucoup parlé
we hebben veel gesproken over we hebben veel gepraat hebben wij het vaak over
nous avons souvent parlé
we spraken veel vaak hebben we al gesproken over wij hebben het vaak over
nous avons parlé hier
we gisteren hebben besproken gisteren hebben wij gesproken we gisteren over die dingen gepraat hebben gisteren spraken wij
nous lui avons parlé
we hebben met hem gepraat we spraken hem we hebben met hem gesproken
nous avons également parlé
we hebben ook gesproken over we hadden het toen ook over wij spraken ook
nous avons toujours parlé
we hebben altijd gepraat we spreken altijd al we praatten nog steeds
nous leur avons parlé
we praten met we hebben met ze gesproken
nous avons parlé au téléphone
we sprak over de telefoon we hebben aan de telefoon gesproken
nous avons parlé de ça
we hebben hierover gepraat hadden we het over we hebben hierover gesproken we elkaar zo spraken we hebben erover gesproken
nous avons parlé plus tôt
we het eerder over hebben gehad we eerder hebben gesproken we eerder bespraken we eerder besproken hebben
de quoi avons-nous parlé
waar hebben we over gesproken waar hadden we het over wat hebben we besproken
nous avons parlé de son
we hebben het over zijn

"Nous avons parlé" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer