NOUS PERMET IN NEDERLANDS

Vertaling van Nous permet in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0533

kunnen we (33) ons in staat stelt (20) waardoor we (8) ons de mogelijkheid (7) waarmee we (6) het ons mogelijk maakt (2) ons toe (3) ons toelaat (3)

Voorbeelden van het gebruik van Nous permet in een zin en hun vertaling

Cela nous permet de reprendre certaines idées, en guise de conclusion.
Daarom kunnen we bij wijze van conclusie een aantal ideeën op een rijtje zetten.
Ca nous permet d'accéder au processus.
En daarom kunnen we aan het proces deelnemen.

Stelt ons in staat

Il nous permet de fouiller votre magasin.
Het stelt ons in staat om je winkel te doorzoeken.
Il nous permet de rester sur la planète.
Het stelt ons in staat op de planeet te blijven.

Geeft ons

Dieu nous permet toujours de choisir.
God geeft ons telkens een keuze.
Cette attente nous permet d'espérer.
Dit wachten geeft ons hoop.

Wij kunnen

Cela nous permet de juger ce qui constitue la cohésion la plus intime de l'Europe.
Wij kunnen daaraan zien wat Europa in zijn diepste wezen samenhoudt.
Andere zin voorbeelden
Elle les maintient contre la surface ce qui nous permet de respirer.
Hij trekt ze naar het oppervlak, wat ons in staat stelt adem te halen.
Nous avons un appel anonyme qui nous permet au moins d'interroger Big Hazard.
We hebben een anonieme tip waardoor we Big Hazard kunnen verhoren.
Ceci nous permet de communiquer à distance.
Hiermee kunnen we elkaar spreken over lange afstanden.
L'automatisation nous permet d'avoir ce mécanisme.
Automatisering laat ons toe over die machinerie te beschikken.
Une collaboration nous permet au moins d'atténuer les difficultés.
Door samen te werken kunnen we de moeilijkheden op zijn minst verlichten.
Cette machine nous permet de voir dans le futur.
Met deze machine kunnen we in de toekomst kijken.
Ce qui nous permet de calculer la taille.
Daarmee kunnen we zijn lengte berekenen.
Il nous permet d'atteindre la vitesse de la lumière.
Daarmee kunnen we met grote snelheid reizen.
Wide Awake" nous permet de prendre en compte cela.
Met Wide Awake kunnen we beide incalculeren.
Ça nous permet de construire écoles et cliniques.
Door de veiligheid kunnen we scholen en klinieken bouwen.
Il nous permet de détruire le Galactica et la flotte.
Dan kunnen we de Galactica vernietigen.
La dimension fractale nous permet d'étudier le trait et de détecter les faux.
Met dimensiebreuken kunnen we de kronkelingen vergelijken... en de vervalsing herkennen.
Et cela nous permet de développer des protocoles de germination.
En daardoor kunnen we methoden ontwikkelen voor het ontkiemen.
Mais celui-ci nous permet de les trouver.
Maar door dit verhaal kunnen we verder zoeken.
Le sang des fées nous permet de marcher à la lumière du jour.
Feeënbloed maakt het ons mogelijk in daglicht rond te lopen.
Ça nous permet de retourner à Londres.
We kunnen dan toch weer naar Londen gaan.
Elle nous permet d'obtenir de nouvelles images et de raconter de nouvelles histoires.
We kunnen frisse nieuwe beelden laten zien en splinternieuwe verhalen vertellen.
Elle nous permet de planifier notre travail.
Het biedt ons de gelegenheid onze werkzaamheden ruim van tevoren te plannen.
Qu'est-ce qui nous permet de vivre ensemble?
Wat maakt het ons mogelijk samen te leven?
Un type qui nous permet de faire cela sans être détectés.
Die ons in staat zou stellen dit ongemerkt te doen.
Cette innovation nous permet de maintenir notre position sur le marché mondial.
Door die innovatie kunnen wij ons op de wereldmarkt handhaven.
Le Traité nous permet d'aborder les seules questions de sécurité et de qualité.
Krachtens het Verdrag kunnen wij ons alleen bemoeien met vraagstukken rond veiligheid en kwaliteit.
Cet endroit nous permet de vivre!
Deze plaats heeft ons 'n leven gegeven!

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0533

Zie ook


nous permet de
stelt ons in staat maakt het ons mogelijk in heeft ons 'n gegeven
il nous permet
het stelt ons in staat hij ons in staat we kunnen het ons de mogelijkheid
nous permet aujourd'hui
ons nu mogelijk maken vandaag in staat stelt om waardoor we nu zodat we vandaag kunnen wij vandaag
elle nous permet
we hierdoor in staat het helpt ons het biedt ons de gelegenheid ze ons in staat stelt
traité nous permet
verdrag kunnen wij ons verdrag biedt ons
nous permet enfin
ons eindelijk in staat stelt ons eindelijk mogelijk
car elle nous permet
omdat we hierdoor in staat omdat ze ons in staat stelt
la conférence européenne nous permet
europese conferentie , daar kunnen wij
permet à
in staat stelt toe zorgt ervoor dankzij

"Nous permet" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer