NOUS SOMMES TRÈS IN NEDERLANDS

Vertaling van Nous Sommes Très in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0517

Voorbeelden van het gebruik van Nous Sommes Très in een zin en hun vertaling

Nous sommes très heureux pour vous. Pour vous deux.
We zijn erg blij voor jullie allebei.
Nous sommes très fatiguées.
We zijn erg moe.
Nous sommes très heureux.
We zijn heel gelukkig.
Nous sommes très prudents.
We zijn heel zorgvuldig.
Nous sommes très proches-- plus comme des sœurs.
We zijn zeer hecht.
Dont nous sommes très impatients.
We zijn zeer ongeduldig.
Nous sommes très différents.
We zijn echt verschillend.
Nous sommes très inquiets pour toi.
We zijn echt bezorgd over je.
Nous sommes très contents que vous soyez venus.
We zijn zo blij dat je gekomen bent.
Nous sommes très fiers.
We zijn zo trots.
Andere zin voorbeelden
Nous sommes très ordonnés.
We zijn erg netjes.
Oui, nous sommes très heureux.
Wel... we zijn heel gelukkig.
Nous sommes très fiers du travail que nous faisons ici à Boston.
We zijn erg trots op het werk dat we hier in Boston doen.
Nous sommes très critiques à l'égard de la politique commune de la pêche de l'UE.
Wij staan zeer kritisch tegenover het gemeenschappelijke visserijbeleid van de EU.
Nous sommes très proches.
We zijn erg hecht.
Nous sommes très fiers.
We zijn heel trots.
Nous sommes très fiers des gagnants du concours de science.
We zijn bijzonder trots op de winnaars van onze wetenschapsquiz.
Nous sommes très intéressés par cet immeuble.
We zijn zeer geïnteresseerd.
Nous sommes très satisfaits du résultat des négociations.
We zijn zeer tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen.
Nous sommes très non pro.
We zijn erg unpro.
Nous sommes très malheureux.
We zijn heel ongelukkig.
Sur ce point, nous sommes très clairs dans notre approche.
Wat dit betreft zijn we behoorlijk duidelijk in onze aanpak.
Nous sommes très importants pour eux.
We zijn zeer belangrijk voor ze.
Nous sommes très accommodants.
We zijn heel inschikkelijk.
Nous sommes très contents de ce nouveau développement.
We zijn erg blij met deze nieuwe ontwikkeling.
Nous sommes très fiers de lui.
We zijn heel trost op hem.
Nous sommes très discrets.
We zijn erg discreet.
Nous sommes très curieux à propos de vous tous.
We zijn zeer nieuwsgierig naar jullie allemaal.
Non, nous sommes très prudents sur les personnes admises.
Nee, we zijn zeer voorzichtig met wie we toelaten.
Nous sommes très différents.
We zijn heel verschillend.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0517

Zie ook


nous sommes très heureux
we zijn erg blij we zijn heel blij we zijn heel gelukkig
nous sommes tous très
we zijn allemaal erg we zijn allemaal heel we zijn allemaal zeer wij allen zeer wij waren zeer
nous sommes très fiers
we zijn bijzonder trots op we zijn erg trots we zijn heel trots
nous sommes très proches
we zijn erg hecht we zijn erg dichtbij zijn we heel dichtbij we kunnen goed met elkaar we zijn erg goede vriendinnen
que nous sommes très
dat wij zeer dat we erg dat we heel dat we ons sterk
nous sommes très inquiets
we zijn erg bezorgd wij zijn zeer bezorgd wij ons grote zorgen over we zijn tamelijk bezorgd over we zijn ook zeer verontrust
nous sommes très occupés
we hebben het hier erg druk we hebben het vreselijk druk we zijn erg druk
nous sommes très préoccupés
wij maken ons grote zorgen over we zijn zeer ongerust over zijn we behoorlijk verontrust we maken ons ernstige zorgen over
nous sommes très différents
we zijn heel verschillend we zijn heel anders we ons sterk onderscheiden we zijn echt verschillend
nous sommes très contents
we zijn erg tevreden we zijn erg blij zijn we zeer tevreden we zijn zo blij
mais nous sommes très
maar we zijn erg maar wij zijn zeer maar we hebben een erg
nous sommes très honorés
we zijn vereerd wij zijn zeer vereerd om
nous sommes très loin
zijn we nog mijlenver wij zijn nog lang niet we veraf zijn we staan mijlenver
nous sommes très reconnaissants
we zijn erg dankbaar wij zijn heel blij wij zijn dankbaar we zijn ontzettend dankbaar
nous sommes également très
we zijn tevens uiterst wij zijn natuurlijk ook heel is het comité ook bijzonder we zijn ook erg
nous sommes évidemment très
we natuurlijk zeer wij zijn natuurlijk heel uiteraard zijn wij zeer
nous sommes donc très
wij zijn daarom zeer dus zijn we erg dus zijn we sterk daarom zijn wij bijzonder
nous sommes aussi très
wij zijn eveneens zeer we zijn ook sterk we zijn ook erg
nous sommes très sensibles
wij zijn bijzonder ontvankelijk voor wij zeer gevoelig
dont nous sommes très
waarmee wij heel waarop we zeer waar we erg

Woord voor woord vertaling


nous
- we wij ons
sommes
- zijn sommen bedragen
très
- zeer heel erg echt

S Synoniemen van "nous sommes très"


"Nous sommes très" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer