ON LE FERA IN NEDERLANDS

Vertaling van On Le Fera in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0317

Voorbeelden van het gebruik van On Le Fera in een zin en hun vertaling

On le fera ensemble.
We doen het samen.
On le fera pour nous.
We doen het voor onszelf.
On vous a promis de vous trouver une issue et on le fera.
Wij beloofden je een weg hieruit te vinden en dat zullen we.
Yeah, on peut, et on le fera.
Ja, dat kunnen we en dat zullen we.
On le fera ce soir,
Dan doen we het vanavond.
Si quelque chose doit être dit, on le fera.
Als er iets is dat moet worden aangepakt, dan doen we dat.
Andere zin voorbeelden
On le fera à ta façon.
We doen het op jouw manier.
On le fera à votre façon.
We doen 't op jullie manier.
Oui, on le fera.
Ja, dat zullen we.
On le fera à votre manière.
We doen het op jouw manier.
On le fera.
We doen 't.
S'il faut la récupérer à pied, on le fera.
Als we hem te voet moeten ophalen, dan doen we dat.
On le fera en deux!
We doen het in twee!
On le fera ensemble, d'accord?
We doen het samen, oké?
On le fera Piazza Quadrata.
We doen 't op de Piazza Quadrata.
On le fera une autre fois.
We doen het een andere keer.
On le fera lorsque...- Faisons-le maintenant! On était d'accord.
We doen 't als het echt is, dat is onze afspraak.
On le fera demain.
We doen het morgen.
Morgan, on le fera ensemble.
Morgan, we doen het samen.
On le fera parce que je le dis.
We doen het omdat ik het zeg.
On le fera à ma manière.
We doen het op mijn manier.
D'accord, on le fera.
Goed, we doen het.
On le fera à ma façon.
We doen het op mijn manier.
On le fera à la fête ce soir.
We doen het op de fuif vanavond,
On le fera.
We doen het.
Non, on est presque à la Porte, on le fera là-bas.
Nee, we zijn bijna bij de Poort, we doen het daar.
Laissez tomber. On le fera pas.
Vergeet het maar, we doen het niet.
J'ai fait une erreur. On le fera demain.
Ik heb een fout gemaakt, we doen het morgen.
Demain, on partira à sa recherche. Mais on le fera ensemble.
Morgenvroeg gaan we op jacht... maar we doen het samen.
Qu'on échoue ou réussisse, on le fera ensemble.
Dat we slagen of falen, we doen het samen.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0317

Zie ook


et on le fera
en dat doen we en dat zullen we
on le fera ensemble
we doen het samen
on le fera demain
we doen het morgen laten we dit morgen doen
on fera le reste
wij doen de rest we de rest wel we doen het wel
on le fera craquer
breken we hem
on le fera à votre
we doen het op jouw dan doen we het op jou
on le fera plus tard
we doen het later we doen dat later wel
on le fera nous-mêmes
we doen hetzelf doen we het zelf
on le fera à ta
we doen het op jouw
mais on le fera ensemble
maar we doen het samen maar we gaan samen
et on le fera bien
en we zullen het goed doen
le fera
doet wel
il le fera
hij dat doet hij dat zal doen
elle le fera
doet ze zal ze
on fera tout
we doen alles we doen al
on fera ça
we doen het
on se fera
we gaan we zullen we worden we kunnen
et on fera
en dan doen we en we maken en we laten
le programme fera
programma zal blauwdruk zal
on en fera
we maken er

Woord voor woord vertaling


on
- we je wij ze het
fera
- zal doen maakt

"On le fera" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer