ON N'AURA IN NEDERLANDS

Vertaling van On N'aura in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 245, Tijd: 0.7509

Voorbeelden van het gebruik van On N'aura in een zin en hun vertaling

We krijgen

On n'aura pas l'argent avant que votre candidat se retire.
We krijgen pas geld als je mannetje zich terugtrekt.
Madame la Présidente, on n'aura probablement pas d'autres chances comme celle-ci.
Ma'am president, we krijgen zo'n kans misschien niet meer.
On n'aura pas le poseur de bombe sur vidéo.
Nu hebben we de bommenlegger niet op beeld.
En fait, on n'aura pas de gâteau.
Feitelijk, hebben we geen cake.
On n'aura plus jamais à vivre dans la peur.
We hoeven niet meer op onze hoede te zijn.
On n'aura pas à payer ses études, c'est sûr!
We hoeven geen universiteit te betalen. Dat is zeker!
On n'aura peut-être pas le temps.
Er is misschien niet genoeg tijd voor.
D'Argo, on n'aura plus beaucoup de temps après!
D'Argo, er is later niet veel tijd!
Si ça marche, on n'aura pas besoin d'eux.
Wel,alsditwerkt, dan hebben we hen niet nodig.
Tu la quittes ce soir et on n'aura pas de problème.
Maak er een einde aan vanavond en dan hebben we geen probleem.

Is

( est , a , constitue )
On n'aura jamais assez de 48 heures.
Uur is niet genoeg.
On n'aura pas de mandat à temps.
Een arrestatiebevel is te ingewikkeld.
Andere zin voorbeelden
On n'aura pas de 2e chance.
We krijgen geen tweede kans.
On n'aura pas d'autre chance.
We krijgen niet nog een kans.
On n'aura peut-être pas d'arme du crime.
Mogelijk hebben we geen moordwapen.
Dean, on n'aura jamais une autre chance pareille.
Dean, we krijgen nooit weer zo'n kans.
On n'aura plus besoin de partager.
Nu hoeven we niet te delen met iedereen.
Et donc on n'aura pas de place pour?
En daar hebben we geen ruimte voor?
On n'aura plus jamais faim!
We hoeven nooit meer honger te hebben!
Si ça continue, on n'aura pas assez de provisions pour passer l'hiver.
Zo hebben we straks niet genoeg voedsel om de winter door te komen.
On n'aura peut-être pas le temps.
Er is misschien geen tijd voor.
On n'aura plus besoin de cuisiner.
We hoeven nooit meer te koken.
On n'aura jamais de cireuse.
We krijgen nooit een schoenpoetser.
On n'aura pas le temps de faire- une copie.
Er is geen tijd om 'n kopie te maken.
On n'aura pas à payer l'autre maison, si?
We hoeven toch niet te betalen voor het andere huis hè?
Avec l'Épée du Dragon on n'aura pas besoin de clef!
Met het Dragon zwaard, hebben we de sleutel niet nodig!
On n'aura pas de table avant que tout le monde soit là.
We krijgen pas een tafel als we er allemaal zijn.
Si on ne les entend pas conspirer, On n'aura rien!
Als we ze geen complot horen smeden dan hebben we niets!
Et je pense que sans Vane, on n'aura pas l'Urca.
Vanuit mijn standpunt hebben we zonder Vane geen Urca.
On n'aura jamais nos verres.
We krijgen onze drankjes nooit.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.7509

Zie ook


on n'aura pas
we hebben geen hebben we niet we hoeven niet
on n'aura plus jamais
we hoeven nooit meer wij hebben nooit meer we krijgen nooit meer
et on n'aura rien
dan hebben we niets en dan krijgen we niets en hebben we niks
et on n'aura plus jamais
en hoeven we nooit meer en hoeven we hier niet meer
on n'aura pas de clients
we krijgen helemaal geen klanten
on n'aura pas l' impression
het zal niet klinken alsof
on n'aura pas de renforts
er komt geen hulp
on n'aura peut-être pas le choix
we hebben misschien geen keus
on peut
we kunnen mogen we
on va
we gaan we zullen
on doit
we moeten
on sait
we weten
on devrait
we moeten we zouden

Woord voor woord vertaling


on
- we je wij ze het

S Synoniemen van "on n'aura"


"On n'aura" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer