PÂTISSERIES IN NEDERLANDS

Vertaling van Pâtisseries in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0857

Voorbeelden van het gebruik van Pâtisseries in een zin en hun vertaling

Les boulangeries, les pâtisseries et les salons de consommation annexés;
De bakkerijen, banketbakkerijen en de verbruikszalen bij een banketbakkerij;
CHAPITRE III.- Prime unique et exceptionnelle dans les grandes boulangeries et pâtisseries.
HOOFDSTUK III.- Eenmalige en buitengewone premie in de grote bakkerijen en banketbakkerijen.
Des muffins, des pâtisseries, etc.- Et alors?
Muffins, gebak, jam, etc?
J'ai bien glandé, ai acheté des pâtisseries, ai mangé des gauffres énormes.
Slenterde wat rond, kocht veel gebak, at wat super lekkere wafels.

Taartjes

( gâteaux , tartes , pâtisseries )
Commande tes pâtisseries chez Galliot, et tes hors-d'œuvre chez Albert.
Taartjes bestellen bij meneer Galliot, hapjes bij Albert.
Tu es vraiment à fond dans les pâtisseries"désolée"?
Jij zit echt in de' het spijt me' taartjes,?

Het gebak

( gâteaux , tartes , pâtisseries )
Òn devrait aller chez les Jones pour les remercier pour les pâtisseries.
Misschien moeten we de familie Jones bedanken voor het gebak.
J'adore les pâtisseries! Ok,
Ik ben dol op het gebak.
Andere zin voorbeelden
CHAPITRE IV.- Concertation d'entreprise pour les grandes boulangeries et pâtisseries.
HOOFDSTUK IV.- Ondernemingsoverleg in de grote bakkerijen en banketbakkerijen.
Mais j'aimerai bien partager mes pâtisseries avec ces gentils hommes.
Maar ik wil graag mijn gebak delen met deze aardige heren.
Boulangeries et pâtisseries artisanales;
Bakkerijen en ambachtelijke banketbakkerijen;
Les meilleures pâtisseries du monde.
Het beste gebak ter wereld.
Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries.
Levenslange vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen.
Leurs pâtisseries ont le gout de céréales éventées.
Hun gebak smaakt naar oude cornflakes.
Sous-secteur des boulangeries, pâtisseries artisanales.
Subsector voor bakkerijen en artisanale banketbakkerijen.
CHAPITRE II.- Réglementation dans les grandes boulangeries et pâtisseries.
HOOFDSTUK II.- Regeling in de grote bakkerijen en banketbakkerijen.
Tu rentres et il y a des pâtisseries partout.
Je loopt naar binnen en overal is gebak.
Lui dire devant un café et des pâtisseries.
We kunnen het hem vertellen tijdens koffie en gebak.
CHAPITRE III.- Réglementation dans les petites boulangeries et pâtisseries.
HOOFDSTUK III.- Regeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen.
Je connais les bars, je connais les restos, les magasins d'alcool, les pâtisseries.
Ik ken leuke kroegjes. Leuke restaurants, slijterijen, banketbakkerijen.
Il aime les pâtisseries.
Hij houdt van gebak.
Les boulangeries et les pâtisseries artisanales;
De bakkerijen en artisanale banketbakkerijen;
Delgado's. Ils ont les meilleures pâtisseries du Mexique.
Delgado's. Ze hebben het lekkerste gebak van Mexico.
CHAPITRE II.- Définition de"petites boulangeries et pâtisseries.
HOOFDSTUK II.- Definitie van" kleine bakkerijen en banketbakkerijen.
CHAPITRE IV.- Régime applicable aux"petites boulangeries et pâtisseries.
HOOFDSTUK IV.- Regeling van toepassing op de" kleine bakkerijen en banketbakkerijen.
Primes dans le secteur des boulangeries et pâtisseries.
Premies in de sector van de bakkerijen en banketbakkerijen.
Salaires minima dans les petites boulangeries et pâtisseries.
Minimum uurlonen in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen.
Salaires horaires minima dans les grandes boulangeries et pâtisseries.
Minimum uurlonen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen.
Par« grandes boulangeries et pâtisseries», on entend.
Onder« grote bakkerijen en banketbakkerijen wordt verstaan.
Les pâtisseries sont ennuyeuses et chères.
Gebakjes zijn" te chique" en te duur.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0857

Zie ook


leurs pâtisseries
hun gebak 'n lekkernij van hen
délicieuses pâtisseries
de heerlijke gebakjes
des pâtisseries qui
banketbakkerijen die
les meilleures pâtisseries
het lekkerste gebak het beste gebak
adore les pâtisseries
houdt van taart ben dol op het gebak
des petites boulangeries et pâtisseries
van kleine bakkerijen en banketbakkerijen
dans les boulangeries et pâtisseries convention enregistrée
in de bakkerijen en banketbakkerijen overeenkomst geregistreerd op
formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries
de vorming van de syndicale afgevaardigden in de bakkerijen en banketbakkerijen
à la classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries
beroepsclassificatie en uurlonen in de bakkerijen en banketbakkerijen

"Pâtisseries" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer