PARLERONS IN NEDERLANDS

Vertaling van Parlerons in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 9.8647

Voorbeelden van het gebruik van Parlerons in een zin en hun vertaling

Nous parlerons après.
We praten later.
Nous parlerons extérieur.
We praten buiten.
Nous parlerons en chemin.
We spreken onderweg.
Enfin... Nous parlerons plus tard.
We spreken later wel.

Over

( sur , concernant , de )
Nous en parlerons demain?
We spreken er morgen over. Morgen?
Nous y travail lons et nous en parlerons demain.
Wij houden ons ermee bezig en wij zullen er morgen over.
Nous parlerons de ça plus tard.
We hebben het hier nog over.
Nous parlerons de ça plus tard.
We hebben het er straks wel over.
Andere zin voorbeelden
Nous parlerons plus tard, ok?
We praten later nog, goed?
Mais nous parlerons bientôt, c'est promis.
Maar we praten binnenkort, dat beloof ik.
Capitaine, nous parlerons demain?
Kapitein, we spreken elkaar morgen?
Nous parlerons encore.
We spreken elkaar weer.
Nous en parlerons en réunion demain.
We vergaderen er morgen over.
Bientôt nous parlerons.
Spoedig praten we.
Nous parlerons plus tard.
We praten later nog wel.
Détends toi, mec. Nous parlerons de ça plus tard,
Kalm, we hebben het er later over.
Nous parlerons plus tard.
We spreken later wel.
Oh, ça. Nous en parlerons plus tard.
Daar hebben we het later nog wel over.
Nous parlerons plus tard.
We praten later wel.
Nous parlerons plus tard.
We spreken later nog wel even.
Nous parlerons de cela plus tard, d'accord?
We hebben het er later wel over, oké?
Nous en parlerons au repas.
Wij hebben het er over bij de lunch.
Nous parlerons plus tard.
We spreken elkaar nog.
Nous parlerons quand vous êtes prêt.
We praten als je er klaar voor bent.
Nous en parlerons plus tard. C'est beaucoup trop complexe.
Daar hebben we het later wel over.
Votre père et moi, nous en parlerons.
Je vader en ik hebben het er nog wel over.
Nous parlerons de ça plus tard.
We hebben het er later over.
Nous leur parlerons après.
Wij spreken hen straks wel.
Nous en parlerons demain.
Daar hebben we het morgen wel over.
Nous parlerons demain.
We praten morgen wel.

Uitslagen: 240, Tijd: 9.8647

Zie ook


et nous parlerons
en we praten en we spreken
nous parlerons demain
we spreken elkaar morgen we praten morgen wel we spreken morgen wel wij praten morgen
nous lui parlerons
we spreken hem we zullen met hem praten zullen we eens met haar praten
nous leur parlerons
praten we met ze we zullen met hun praten we zullen hen toespreken wij spreken hen
puis nous parlerons
en dan praten we over dan zullen we praten en daarna gaan we praten
nous parlerons bientôt
we praten er gauw over we praten spoedig we praten binnenkort binnenkort weer spreken
parlerons à elise
praten wel met elise
parlerons des inondations
over de overstroming
nous parlerons plus tard
we praten later wel we spreken later wel we praten later nog we bespreken het later
nous en parlerons demain
we praten morgen we het morgen wel over wij zullen er morgen over
nous parlerons en chemin
we praten onderweg we spreken onderweg
mais nous en parlerons
maar we praten we het toch nog over hebben
parlerons de tes projets
praten over je plannen

Zinnen in alfabetische volgorde


parlerons

"Parlerons" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer