PARTOUT OÙ IN NEDERLANDS

Vertaling van Partout Où in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.079

Voorbeelden van het gebruik van Partout Où in een zin en hun vertaling

Partout où ce genre de choses arrive.
Overal waar dat soort dingen gebeuren.
Partout où je regardais elle était jolie.
Overal waar ik keek, was ze knap.

Overal

Partout où il va, il se fait aider.
Overal krijgt hij hulp bij het ontsnappen.
Des femmes enceintes partout où je vais.
Zwangere dames overal Ik kijk.

Alles waar

II a gagné partout où il a joué.
Hij won alles waar hij was.
Partout où je regardais, quelque chose me rappelait son souvenir.
Alles waar ik naar keek, deed me aan haar denken.
Andere zin voorbeelden
Le parti est partout où les hommes travaillent dur.
De partij is overal waar mannen hard werken.
Partout où je regarde, je la vois.
Overal waar ik kijk zie ik haar.
Partout où on est allés, c'était détruit. Pillé. Brûlé.
Overal waar we zijn geweest was het vernield, leeggeplunderd, verbrand.
Je me fais des amis partout où je vais.
Ik maak overal waar ik ga vrienden.
C'est partout où je regarde!
Het is overal waar ik kijk!
Partout où Bart allait, il était traité comme une star.
Overal waar Bart kwam werd hij als een ster behandeld.
Partout où je vais, je cherche son visage dans la foule.
Overal waar ik ga... zoek ik naar haar gezicht in de menigte.
Partout où je regarde, je vois Janine.
Overal waar ik kijk zie ik Janine.
Partout où tu passes.
Overal waar je komt.
Partout où vous allez.
Overal waar je gaat.
Partout où on m'attendait pas.
Overal waar ze me niet verwachtten.
Partout où vous alliez.
Overal waar je gaat.
Et des putes. Partout où tu regardes, des tulipes et des putes.
En hoeren, overal waar je kijkt tulpen en hoeren.
Je vois les même personnes partout où je vais.
Ik zie dezelfde mensen overal waar ik ga.
Elle habite Lourdes et partout où ça lui plaît.
Ze woont in Lourdes en overal waar het haar bevalt.
Aux Philippines, à Bali, et partout où il y a des coquillages.
De Filippijnen, Bali, Hawaïï. Overal waar er schelpen waren.
C'est toujours pareil, partout où il va.
Het is net als altijd, overal waar hij gaat.
Il nous suit partout où on va.
Hij volgt ons, overal waar we gaan.
Partout où?
Waar overal?
Parce que partout où j'allais, il était là.
Omdat eender waar ik ga, hij ook is.
Il paraît partout où je vais, la mort suit.
Het lijkt er op dat waar ik ook ga, de dood me volgt.
Tu fais ça partout où tu vas.
Je doet dit overal waar we heen gaan.
Les bulles financières apparaissent partout où existent des marchés d'actifs liquides.
Financiële zeepbellen ontstaan op plekken waar zich liquide markten bevinden voor allerlei soorten bezittingen.
Ma maison devrait être partout où tu es.
Thuis is een plek waar jij bent.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.079

Woord voor woord vertaling


"Partout où" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer