PAS DANS CETTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Pas Dans Cette in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1156

niet in deze (51) stap in die (28)

Voorbeelden van het gebruik van Pas Dans Cette in een zin en hun vertaling

Niet in deze

Il n'est pas dans cette classe.
Hij zit niet in deze klas.
Pas dans cette voiture.
Niet in deze kofferbak.

Stap in die

Ce rapport constitue un premier pas dans cette direction.
Dit verslag is een eerste stap in die richting.
Ce que nous proposons constitue un premier pas dans cette direction.
Wat wij voorstellen is een eerste stap in die richting.

Een stap in die

C'est un pas dans cette direction.
Het is een stap in die richting.
Le présent budget représente un pas dans cette direction.
Deze begroting is een stap in die richting.

Niet in dit

Il n'est même pas dans cette partie du livre.
Hij is helemaal niet in dit deel van het boek.
Pas dans cette armée pour sûr.
Niet in dit leger.
Andere zin voorbeelden
Mais pas dans cette loi-ci.
Alleen niet in deze wet.
La résolution 1566 représente aussi un premier pas dans cette direction.
Resolutie 1566 is een eerste stap in die richting.
Pas dans cette ville.
Niet in deze stad.
Pas dans cette pièce.
Niet in deze ruimte.
Pas dans cette ville,
Niet in deze stad.
Parce qu'on ne reste pas dans cette ville.
Want we blijven niet in deze stad.
Tu n'entreras pas dans cette robe.
Je komt niet in deze jurk.
Le Dr Frankenstein n'est pas dans cette scène.
Dr. Frankenstein zit niet in deze scene.
Non, pas dans cette robe.
Nee, niet in deze jurk.
Mais pas dans cette ampleur. Regarde ça.
Maar niet in deze mate, bekijk dit eens.
Kira n'était pas dans cette chambre?
Lag Kira niet in deze kamer?
Ils ne sont pas dans cette pièce.
Ze zijn niet in deze kamer.
Pas dans cette réalité.
Niet in deze realiteit.
Peut importe qui nous surveillaient... ils ne travaillaient pas dans cette unité.
Wie ons ook in de gaten hield, werkt niet in deze eenheid.
Si j'étais futé, je serais pas dans cette situation.
Als ik slim was, zat ik niet in deze situatie.
Si tu m'avais fait confiance... tu ne serais pas dans cette situation,
Als je mij had vertrouwd, zat je niet in deze situatie.
Dark, tu n'es pas dans cette scène.
Darth, je zit niet in deze scène.
L'aide octroyée pourrait être un pas dans cette direction.
De toegekende steun zou een stap in die richting kunnen zijn.
La présente directive doit être interprétée comme un pas dans cette direction.
Het huidige voorstel moet als een stap in die richting worden gezien.
Elle n'est pas dans cette voiture, idiot!
Ze is niet in die auto, kneus!
Je ne dormirai pas dans cette chambre.
Ik ga niet terug naar die kamer.
Nous ne sommes pas dans cette situation faute d'avoir eu des problèmes.
Toch is dat niet omdat er nog geen problemen zijn geweest.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1156

Woord voor woord vertaling


pas
- niet geen niets nooit niks

"Pas dans cette" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer