PASSIONNÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Passionné in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0427

Voorbeelden van het gebruik van Passionné in een zin en hun vertaling

Il s'est montré très... passionné dans son soutien à ce concert.
Hij is heel hartstochtelijk in zijn steun voor dit concert.
Très passionné.
Heel hartstochtelijk.
On est passionné par notre boulot.
We zijn gepassioneerd in ons werk.
Je suis passionné par le jeu.
Ik ben gepassioneerd door het spel.
Tu étais passionné et résolu.
Vol passie en vastberadenheid.
Dent est assez passionné.
Dent heeft zeker genoeg passie.
Je suis tellement passionné, je peux même continuer des heures après.
Ik ben zo enthousiast dat ik uren kan doorgaan.
Il était charmant, passionné.
Hij was charmant, enthousiast.
C'est un passionné.
Deze is vurig.
Doux et passionné.
Lief en vurig.
Jeune, passionné, idéaliste.
Jeugdig, bevlogen, idealistisch.
Vous devrez vous montrer sincère, et passionné.
Je moet oprecht zijn en bevlogen.
Andere zin voorbeelden
Vous êtes passionné par votre métier?
U bent gepassioneerd van uw beroep?
Intelligent, passionné, vous prenez bien soin de vous.
Intelligent, gepassioneerd, je zorgt goed voor jezelf.
C'est ça. Tu étais si passionné.
Ja, je was zo hartstochtelijk.
Que dit un humain passionné?
Wat zegt een mens met passie?
Un peuple très passionné.
Een erg hartstochtelijk volk.
Je suis passionné par mon métier!
Ik ben gepassioneerd door mijn werk!
Ce n'est donc pas notre"passionné par la mort.
Dus is het niet onze" dood liefhebber.
Carlos Solis s'était toujours considéré passionné. Romantique, spontané, constamment passionné.
Carlos Solis vond zichzelf altijd passioneel... romantisch... spontaan... constant hartstochtelijk.
Non, je suis juste un passionné.
Nee, ik ben gewoon enthousiast.
Vous êtes un homme passionné.
U bent een man met passie,
Je n'étais pas assez passionné pour elle.
Ik was niet gepassioneerd genoeg voor haar.
Il était un homme très passionné.
Hij was erg hartstochtelijk.
Il est aussi plutôt passionné.
Hij is ook nogal gepassioneerd.
Tu es très passionné.
Je bent zeer gepassioneerd.
Pour un baiser normal et pour un baiser passionné.
Eén voor gewoon zoenen, en één voor hartstochtelijk zoenen.
Comme ce jeune homme passionné, je viens d'un milieu modeste.
Net als deze gepassioneerde heer, ben ik ook van eenvoudige komaf.
C'est un amant doux et passionné.
Een tedere, gepassioneerde minnaar.
Il semble... perspicace, passionné, imprudent.
Hij lijkt me opmerkzaam. Hartstochtelijk, roekeloos.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0427

Zie ook


et passionné
en gepassioneerd en gedreven en gedrevenheid en vurig en bevlogen
discours passionné
geestdriftige toespraak uit de meeslepende rede bevlogen toespraak
passionné d'histoire
een geschiedenisgek geschiedenisnerd
esprit passionné
de gepassioneerde geest
d'être passionné
ik gepassioneerd ben vanuit passie
je suis passionné
ik ben gepassioneerd passie ik ik ben geobsedeerd ik ben een hartstochtelijk ik ben enthousiast over
passionné par mon
enthousiast over mijn gepassioneerd door mijn te passioneel met mijn
passionné par l'art
enthousiast over kunst amateur op kunstgebied
était aussi passionné
net zo vurig was ook geïnteresseerd is
étais si passionné
was zo hartstochtelijk zo gepassioneerd was
passionné par son travail
houdt van z'n werk gepassioneerd in zijn werk

"Passionné" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer