PAYANT IN NEDERLANDS

Vertaling van Payant in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0575

Voorbeelden van het gebruik van Payant in een zin en hun vertaling

Un bar payant à la dernière fête de Noël de Groton?
Mensen laten betalen bij de laatste kerstborrel van Groton?
Payant via Internet.
Betalen via internet.
Bureaux de placement payant de personnes exerçant une fonction supérieure.
Bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling van personen met een hogere functie.
Placement payant.
Arbeidsbemiddeling tegen betaling.
Je ne couche avec personne en payant.
Ik betaal nooit voor seks.
Tu doubles ma part en payant tous les mois.
Verdubbel mijn aandeel en betaal elke maand.

Een betaalde

( paierai , paie , rembourse )
Bar payant et nachos dégueus.
Een betaalde bar en vieze nacho's.
Maintenant, si tu veux être un sponsor payant?
Maar als je een betaalde sponsor wilt zijn?

Betaalt om

( paierai , paie , rembourse )
Vous pensez que mellenburg est lui payant- Pour garder sa bouche fermée?
Denk je dat Mellenburg hem betaalt om zijn mond te houden?
Ou en payant quelqu'un pour le faire.
Of iemand betalen om het voor jou te doen.
Andere zin voorbeelden
Dorénavant, les consommateurs devront expressément confirmer avoir compris que le service est payant.
Voortaan moeten consumenten expliciet bevestigen dat ze weten dat ze moeten betalen.
Dorénavant, les consommateurs devront expressément confirmer avoir compris que le service est payant.
Voortaan zullen consumenten expliciet moeten bevestigen dat ze begrijpen dat ze moeten betalen.
Ce sera payant plus pour vous que pour moi.
Dit zal meer lonend voor jou zijn dan voor mij.
Bureaux de placement payant d'artistes du spectacle.
Bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling van schouwspelartiesten.
Pourquoi ne se comportent-ils pas honnêtement en me payant?
Waarom doen ze niet wat ze moeten en betalen me gewoon?
En payant une amende, vous aurez votre décharge administrative.
Als u een boete betaalt, krijgt u vast een administratief ontslag.
Sinon vous n'engageriez pas deux hommes... en les payant si généreusement.
Anders zou u niet twee mannen inhuren en ze goed betalen.
Selon lui, c'était comme Picasso payant ses repas.
Hij zei dat Picasso zo z'n eten betaalde.
En me payant 50 000 dollars.
Als u mij $50,000 betaalt.
Ces merdes dont nous faisons partie en payant nos impôts.
Al die schade waar wij bij betrokken zijn, omdat we belasting betalen.
Et en les payant bien.
En hen goed betaalt.
Foutus bar payant.
Verdomde contant betalen.
On avait un client payant!
Dat was een betalende cliënt!
Itinéraires cyclables communaux, stationnement payant, saturation des voiries, zones 30;
Gemeentelijk fietsroutes, betalend parkeren, verzadiging van de wegen, zones 30;
Stationnement payant- Exonération du paiement de la redevance.
Betalend Parkeren- Vrijstelling van betaling van parkeergeld.
Parking accessible à tout utilisateur, gratuit ou payant;
Parking die voor alle gebruikers toegankelijk is, gratis of betalend;
Patron, remets-moi un calvados payant.
Baas, doe nog maar een betaalde calvados.
Gardons ça la prochaine fois pour un client payant,
Laten we zo doorgaan, de volgende keer voor een betalende klant.
Jouer du marteau c'est plus payant que de travailler chez Denny's.
Met een hamer slaan, brengt echt wel meer op dan werken bij" Denny's.
En payant pour ses études?
Door te betalen voor haar schoolopleiding?

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0575

Zinnen in alfabetische volgorde


payant

"Payant" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer