PEN IN NEDERLANDS

Vertaling van Pen in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1146

Pen
pen (124) le pen (74)

Voorbeelden van het gebruik van Pen in een zin en hun vertaling

Le pen

Tout le monde sait que Le Pen est un debatteur redoutable.
Iedereen weet dat Le Pen een geducht debater is.
Le Pen est deuxieme.
Le Pen staat tweede.

Pen”

Cartouches et stylos jetables« Pen».
Patronen en wegwerppennen, genaamd de“ Pen”.
Cartouches et stylos jetables« Pen» sauf les présentations Humalog BASAL.
Patronen en wegwerppennen, genaamd de“ Pen”, behalve de Humalog BASAL presentaties.
Andere zin voorbeelden
Humalog Pen 100 UI/ ml, solution injectable.
Humalog Pen 100 E/ml, oplossing voor injectie.
Humalog Mix25 100 UI/ ml Pen, suspension injectable.
HumalogMix25 100 E/ml Pen, suspensie voor injectie.
Humalog Pen 100 UI/ml, solution injectable insuline lispro.
Humalog Pen 100 E/ml, oplossing voor injectie Insuline lispro.
Que contient Humalog Pen 100 UI/ml, solution injectable.
Wat bevat Humalog Pen 100 E/ml, oplossing voor injectie.
Les dernières déclarations de Le Pen prouvent l'importance de ce choix.
De recente verklaringen van Le Pen bewijzen dat dit een belangrijk thema is.
Humalog Mix25 100 UI/ml Pen, suspension injectable insuline lispro.
HumalogMix25 100 E/ml Pen, suspensie voor injectie insuline lispro.
Communication de la notification de déchéance du mandat de M. Le Pen.
Mededeling van de kennisgeving van vervallenverklaring van het mandaat van de heer Le Pen.
Humalog BASAL 100 UI/ml Pen, suspension injectable insuline lispro.
Humalog BASAL 100 E/ml Pen, suspensie voor injectie insuline lispro.
Nous ne prétendons pas que M. Le Pen a déposé cette bombe.
Wij beweren niet dat de heer Le Pen die bom heeft gelegd.
Et puis, il y a M. Le Pen lui-même.
En dan is er de heer Le Pen zelf.
Examinez la solution d'Humalog Pen.
Inspecteer de Humalog Pen oplossing.
Inspection d'Humalog Mix25 100 UI/ ml Pen.
Inspecteer de HumalogMix25 100 E/ml Pen.
Comment utiliser Humalog Pen 4.
Hoe wordt Humalog Pen gebruikt 4.
Comment conserver Humalog Pen 6.
Hoe bewaart u Humalog Pen 6.
Assurez-vous que vous avez l'Humalog Pen prescrit par votre médecin.
Verzeker u ervan dat u de Humalog Pen ontvangt die uw dokter heeft voorgeschreven.
Comment conserver Humalog Mix25 Pen 6.
Hoe bewaart u HumalogMix25 Pen 6.
Contenus dans Humalog Mix25 Pen.
Van HumalogMix25 Pen.
Que contient Humalog Mix25 100 UI/ml Pen, suspension injectable.
Wat bevat HumalogMix25 100 E/ml Pen suspensie voor injectie.
Comment conserver Humalog BASAL Pen 6.
Hoe bewaart u Humalog BASAL Pen 6.
Contenus dans Humalog BASAL Pen.
Van Humalog BASAL Pen.
Que contient Humalog BASAL 100 UI/ml Pen, suspension injectable.
Wat bevat Humalog BASAL 100 E/ml Pen suspensie voor injectie.
Pen est avec elle.
Pen is nu bij haar.
Pen a parlé de Bonnie l'autre nuit.
Pen begon laatst over Bonnie.
Jonathan y était à 16 heures, Pen est arrivée vers 20 heures.
Jonathan was er vanaf vier uur. Pen kwam rond acht uur.
Directeur de cabinet de M. Jean-Marie Le Pen.
Kabinetschef van J.-M. Le Pen. Secretaris FN, afd.
Je dis simplement que je pen.
Ik zeg je, ik denk.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1146

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer