PHOTOGRAPHIES IN NEDERLANDS

Vertaling van Photographies in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0287

Voorbeelden van het gebruik van Photographies in een zin en hun vertaling

Quel type de photographies préfères-tu?
Wat voor soort fotografie doe je?
Photographies et conception: Ruben Timman/ www.nowords.nl.
Fotografie en ontwerp: Ruben Timman/www.nowords.nl.

De foto's

( photographie , photo , photographiques )
Vous avez les photographies?
Heeft u de foto's?
Nous avons les photographies. Ils ne sont pas dans cet avion.
We hebben de foto's, ze zitten niet op deze vlucht.

Fotografeert

( photographie , photo , photographiques )
Quand tu photographies la soirée, avec ce sttyle, je pense au magazine Reportages.
Als je het feest fotografeert, maak er dan een stijlvolle reportage van.
Tu photographies tous ces gens beaux et célèbres.
Je fotografeert allemaal mooie mensen.
Andere zin voorbeelden
Vous n'avez pas des photographies de Cres?
Heb je geen foto's van Cres?
Je l'ai vu sur des photographies.
Ik heb foto's van hem gezien.
Il avait des photographies, des cartes postales?
Had hij foto's, zichtkaarten?
Photographies et graphiques.
Foto's en grafieken.
Photographies en noir et blanc.
Zwart-wit fotografie.
Elle a ses photographies.
Zij heeft haar foto's.
Et tu pourrais me montrer certaines de tes photographies.
En jij kan mij wat van jouw fotografie laten zien.
PourvousLe fichier, photographies et chansons.
Allemaal voor u. Het dossier, foto's, en de nummers.
Il n'y a pas de photographies?
Er zijn geen foto's?
Ça ressemble à de vielles photographies d'un établissement vinicole.
Ziet eruit als oude foto's van de wijnmakerij.
Quel dommage que vous n'ayez apporté que des photographies.
Jammer dat je alleen foto's hebt meegenomen.
J'apporterai nos photographies demain matin.
Ik breng je morgen onze foto's.
Et d'autoriser ces photographies.
En toe te staan dat deze foto's.
Ensuite, il s'agit de combiner les différentes photographies.
Dan gaat het om het combineren van verschillende foto's.
Gardez vos photographies, j'ai vu le graffiti de mes propres yeux.
Houd uw foto. Ik zag de graffito zelf.
C'est un fichier de photographies.
Het is een foto bestand.
Voici les photographies.
Dat zijn de foto's.
Les pierres sur les photographies.
De stenen van de foto's.
Lieutenant Caine, qui sont ces femmes sur les photographies?
Inspecteur Caine, wie zijn die vrouwen op de foto's?
On a étudié des photographies, tout simplement.
We bekeken gewoon de foto's.
Pourquoi tu photographies en noir et blanc?
Waarom maak je ze in zwart-wit?
Il y a des photographies de ma famille là-dedans.
Hier zitten foto's van mijn familie in.
Nous pouvons isoler seulement les photographies, et nous les voyons maintenant.
We kunnen enkel de foto's isoleren, en die zien.
Tu photographies beaucoup de sport?
Schiet je veel sportmomenten?

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0287

S Synoniemen van "photographies"


"Photographies" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer