PRÊTÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Prêté in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0504

Voorbeelden van het gebruik van Prêté in een zin en hun vertaling

Geleend

( emprunté , prêté , un prêt )
Je t'ai prêté cet argent car je croyais que tu le ferais fructifier.
Ik heb je dat geld geleend omdat ik dacht dat je winst kon maken.
J'ai eu des ennuis. Et Gina m'a prêté de l'argent.
Ik zat in de nesten en Gina heeft me geld geleend.
Elle nous a prêté une photo.
Ze heeft ons die foto gegeven.
Et je t'avais prêté les 25 cents.
Ik heb jou zelfs het kwartje gegeven.
Elle m'a prêté un livre.
Ze gaf me dit boek te leen.
Le père de Parisa m'a prêté son mobile.
Ik heb Parisa's telefoon te leen.
Andere zin voorbeelden
Cette flotte, chaque navire, chaque homme contracté, chaque centime prêté.
Deze vloot... elk schip op zee, elke gecontracteerde man, elke geleende cent.
Qui lui a prêté l'argent?
Wie heeft hem dat geld geleend?
Une dame vraiment gentille m'a prêté son téléphone pour que je t'appelle.
Een heel lieve vrouw heeft me deze telefoon gegeven om je te bellen.
Schmidt m'a prêté de l'argent pour les fournitures.
Schmidt heeft me geld geleend voor benodigdheden.
C'est lui qui m'a prêté le fric.
Hij heeft me het geld geleend.
Ryan m'a prêté des jeux vidéo.
Ryan heeft me wat spelletjes gegeven.
Il t'a prêté l'argent à ta sortie de prison.
Hij leende je het geld toen je net uit de gevangenis kwam.
Tu avais besoin d'argent et je t'en ai prêté.
Je had geld nodig en ik heb het je geleend.
Quelqu'un me l'a prêté, à l'école.
Ik leende het van iemand op school.
C'est pour cela que je t'ai prêté les toiles.
Daarom heb ik je de schilderijen geleend.
Vous avez prêté votre voiture?
Leende je vandaag je auto uit?
Il m'a prêté du fric.
Hij heeft me geld geleend.
Jason a prêté sa voiture à Steve pour qu'il puisse venir vous voir.
Jason leende Steve zijn auto om jou te komen opzoeken.
Ma soeur t'a prêté un livre.
Mijn zus heeft je een boek geleend.
J'ai prêté mes hommes à Catherine il y a quelques temps.
Enige tijd geleden leende ik mijn mannen aan Catherina.
Je lui aurais prêté l'argent.
Ik had haar het geld geleend.
Je t'ai prêté le fric,
Ik leende je het geld op commissie.
Tu m'as prêté un crayon?
Je hebt me een potlood geleend?
Quel matériel lui avez-vous prêté?
Wat voor gereedschap leende u hem?
On lui a prêté combien d'argent?
Hoeveel hebben we hem geleend?
Je te trouvais gentil d'avoir prêté la chemise.
Ik vond het lief dat je Bobby een hemd leende.
Il lui a prêté de l'argent pendant des années à un taux d'intérêt de fou.
Hij heeft haar jaren geld geleend tegen een krankzinnige rente.
Hier. Je t'ai prêté 5 000 $ pour acheter une voiture.
Gisteren, toen ik je vijf mille leende.
Il t'a prêté combien?
Hoeveel heeft ie je geleend?

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0504

Zie ook


prêté la voiture
auto geleend de auto uitleenden
prêté serment comme
eed als beëdigd als
prêté un livre
boek geleend boek te leen
prêté par l'état
de door de regering verstrekte lening
du montant prêté
van het geleende bedrago geleende bedrag
m'a prêté cette
leende me die
prêté à quelqu'un
uitgeleend aan iemand
prêté un stylo
een pen geleend
avoir prêté attention
aandacht te hebben besteed
vous avez prêté serment
u staat onder ede u zwoer een eed je legde een eed af je een eed hebt afgelegd
la banque a prêté
verleende de bank leende de bank de bank een krediet
il a prêté serment
hij werd beëdigd hij heeft 'n eed gezworen hij werd ingezworen hij legde een eed af hij heeft een eed afgelegd
mais j'ai prêté serment
maar ik heb een eed gezworen maar ik heb een heilige eed afgelegd

Zinnen in alfabetische volgorde


prêté

"Prêté" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer