PURGATOIRE IN NEDERLANDS

Vertaling van Purgatoire in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.032

Voorbeelden van het gebruik van Purgatoire in een zin en hun vertaling

Vagevuur

( purgatoire , limbes )
Si Spolète est ton purgatoire, Pise est ton enfer.
Als Spoleto je vagevuur is, is Pisa je hel.
C'est mon purgatoire.
Het is m'n vagevuur.
Ce qui arrive au Purgatoire reste au Purgatoire.
Wat in Purgatorium gebeurt, blijft daar.
Ans dans le purgatoire ont sévèrement endommagé mes compétences.
Jaar in purgatorium hebben mijn vaardigheden verzwakt.
Je parle d'un purgatoire de longue durée.
Ik heb het over een lange tijd in hel.
Je dois passer un autre de mes jours restants... dans ce purgatoire.
Ik moet nog een van mijn resterende dagen doorbrengen in deze hel.

Het hellevuur

( enfer , diable , infernal )
Je veux dire, il est venu jusqu'au Purgatoire pour te retrouver.
Ik bedoel, hij kwam naar het hellevuur, om je te zoeken.
Où est le purgatoire?
Waar is het hellevuur?

Het purgatorium

( enfer , diable , infernal )
Guerre et Moloch ont commencé à fusionner le purgatoire et ce monde.
Oorlog en Moloch zijn begonnen het purgatorium samen te voegen met deze wereld.
Le purgatoire trouve ta faiblesse, l'arrache à lui.
Het purgatorium vindt je zwakte... en trekt eraan.

Het vagevuur

( enfer , diable , infernal )
Personne ne quitte le purgatoire en vie.
Niemand verlaat het Vagevuur levend.
Les âmes restent dans un purgatoire en attendant que Ie nombre soit atteint.
De zielen zitten in het vagevuur tot het aantal is bereikt.

De hel

( enfer , diable , infernal )
Vous vouliez m'envoyer au purgatoire si je refusais.
Je zou me naar de hel sturen als ik niet meewerkte.
Je me demande si on vit au purgatoire.
Soms vraag ik me af of we in de hel leven.
Andere zin voorbeelden
À proprement parler, c'est ton purgatoire.
Strikt gesproken is dit jou hellevuur.
En mourant en sorcier, il est coincé dans le purgatoire surnaturel.
Als hij als heks sterft, zit hij vast in het bovennatuurlijke vagevuur.
Il veut le purgatoire, non?
Hij wil Purgatorium, toch?
C'est Purgatoire en mandarin.
Dat is Mandarijn voor' vagevuur.
Je ne vois pas de signes du Purgatoire.
Ik zie geen tekenen van purgatorium.
Une des autres créatures qui se sont échappées du purgatoire?
Eén van de andere schepsels die uit purgatorium zijn ontsnapt?
J'ai réussi à sortir du purgatoire.
Ik ben uit purgatorium ontsnapt.
Ben Franklin avait une clé démoniaque pour le purgatoire.
Ben Franklin had een sleutel naar purgatorium.
Comment est-elle sortie du purgatoire?
Hoe is zij uit purgatorium geraakt?
Tu es un être humain coincé au purgatoire.
Je bent een menselijk wezen dat vastzit in vagevuurs maag.
Je suis en enfer ou au purgatoire, ou un truc dans le genre?
Dit is hel of een purgatorium of zoiets?
Ou le purgatoire.
Of 't Vagevuur.
Dans le purgatoire.
In het vagevuur.
Donc, c'est ça le Purgatoire.
Dus dit is het hellevuur.
Lost était un purgatoire.
Lost was het vagevuur.
Coincée ici, dans ce purgatoire.
Ik zit hier gevangen. Een hel.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.032

Zie ook


ce purgatoire
die kwelling dit vagevuur deze hel
purgatoire pour
als vagevuur voor hel voor
dans le purgatoire
in het vagevuur in purgatorium in 'n relatie-vagevuur
est au purgatoire
zat in het vagevuur
envoyée au purgatoire
naar purgatorium gestuurd

"Purgatoire" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer