QU'IL ÉTAIT MORT IN NEDERLANDS

Vertaling van Qu'il Était Mort in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0961

dat hij dood was (154) dat hij was overleden (6) dat hij gestorven was (4) dat hij dood is (21) dat ie dood was (8)

Voorbeelden van het gebruik van Qu'il Était Mort in een zin en hun vertaling

Je te jure qu'il était mort.
Ik zweer dat hij dood was.
On pensait qu'il était mort.
We dachten dat hij dood was.

Dat hij was overleden

Les journaux ont dit qu'il était mort d'une longue maladie.
De kranten berichtten dat hij was overleden na een langdurige ziekte.
Quand j'ai finalement compris qu'il était mort, il était trop tard.
Toen ik begreep dat hij was overleden, was het te laat.
Andere zin voorbeelden
Il disait qu'il était mort, parti ou emprisonné, comme celui-ci.
Dat zei dat hij gestorven was, verhuisd was of opgesloten, Precies zoals deze.
Elle m'avait dit qu'il était mort.
Ze zei me dat hij dood was.
Je t'avais dit qu'il était mort.
Ik zei je dat hij dood was.
Elle a dit qu'il était mort, qu'il n'était allé nulle part.
Alleen dat hij dood is en nergens heen is gegaan.
Non, non, non, non! Ma mère m'a dit qu'il était mort.
Nee, mijn moeder heeft me verteld dat hij was overleden.
Alors, vous avez dû comprendre qu'il était mort,?
Dan weet u dat hij dood is?
Vous m'avez dit qu'il était mort.
U zei dat ie dood was.
C'est toi qui m'as dit qu'il était mort.
Jij had me gezegd dat hij was overleden.
Qu'il était mort.
Dat hij dood was.
Tu leur as dit qu'il était mort?
Heb je ze verteld dat hij dood is?
Pensez-vous qu'il était mort?
Denk je dat ie dood was?
J'ai dit qu'il était mort.
Ik zei dat hij dood was.
T'as dit qu'il était mort!
Je zei dat ie dood was!
Qui a dit qu'il était mort?
Waarom zei er iemand dat hij dood is?
Je pensais qu'il était mort.
Ik dacht dat hij dood was.
Pourquoi ma mère m'a dit qu'il était mort?
Waarom zou mama zeggen dat hij dood is?
Je pensais qu'il était mort,?
Dacht dat ie dood was?
J'ignorais qu'il était mort, inspecteur.
Ik wist niet dat hij dood was, inspecteur.
On m'a dit qu'il était mort.
Je zei net dat hij dood is.
Puis j'ai contourné le lit et j'ai vu qu'il était mort.
Toen ik om 't bed heen liep zag ik dat ie dood was.
Vous êtes sûre qu'il était mort?
Je weet zeker dat hij dood was?
Ils m'ont dit qu'il était mort.
Ze zeiden dat hij dood was.
On m'a dit qu'il était mort.
Ze zeiden dat hij dood is.
D'entendre qu'il était mort.
Om te horen dat hij dood was.
Au moins je n'ai pas dit qu'il était mort.
Ik zei tenminste niet dat hij dood is.
Je pense qu'il était mort.
Ik denk dat hij dood was.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0961

Zie ook


entendu qu'il était mort
hoorde dat hij stierf
me dire qu'il était mort
mij te vertellen dat hij dood is zeggen dat hij dood is te zeggen dat hij was overleden ik hoorde dat hij dood was me vertellen dat hij overleed
on pensait qu'il était mort
dachten we dat hij dood was
maintenant qu'il est mort
nu hij dood is nu hij weg is nu hij overleden is
depuis qu'il est mort
sinds zijn dood sinds hij stierf af nu hij dood is
et qu'il est mort
en hij is dood en hij stierf is en stierf en nu dood is en doodgegaan is
comme s'il était mort
alsof hij dood is het was alsof hij stierf alsof hij is overleden
vu qu'il est mort
omdat hij dood is gezien het feit dat hij dood is want die is dood
il est mort parce qu'il
hij stierf omdat hij hij is gestorven omdat hij
qu'il était possible
dat het mogelijk is dat ik de kan dat het misschien mogelijk was geweest

Woord voor woord vertaling


"Qu'il était mort" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer