QUE C'EST MOI IN NEDERLANDS

Vertaling van Que C'est Moi in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2198

Voorbeelden van het gebruik van Que C'est Moi in een zin en hun vertaling

Dat ik

Comment savez-vous que c'est moi qui les fait?
Hoe weet je dat ik dat maak?
Tu aurais dû leur dire que c'est moi qui l'avais fait.
Je had moeten zeggen dat ik het had gedaan.
Je sais que c'est moi." Mais maintenant, je suis juste.
Ik weet dat ik het ben', Maar momenteel, ben ik net.
Comment sais-tu que c'est moi?
Hoe weet jij dat ik het ben?

Dat ik het deed

Tu penses que c'est moi?
Denk je dat ik het deed?
Tu crois que c'est moi?
Denk jij dat ik het deed?

Dat het aan mij ligt

Pourquoi tu supposes que c'est moi?
Waarom denk je dat het aan mij ligt?
J'aime penser que c'est moi.
Ik hoop dat het aan mij ligt.
Tu crois que c'est moi?
Et vous pensez que c'est moi?
En u denkt dat ik dat gedaan heb?
Andere zin voorbeelden
Vous savez que c'est moi, je dois vous tuer tous les deux.
Nu je weet dat ik het ben, moet ik jullie allebei vermoorden.
Je dirai à tout le monde que c'est moi.
Ik vertel iedereen dat ik het ben.
Je croyais que c'est moi qui devais t'appeler.
Ik dacht dat ik jou moest bellen.
Vous croyez que c'est moi.
En je denkt dat ik het deed.
Elle sait que c'est moi qui la demande?
Weet ze dat ik het ben die om haar vraagt?
Dites-lui que c'est moi qui ai décoré la maison.
Vertel hem dat ik 't huis heb ingericht.
Vous essayez de dire que c'est moi?
Wil je zeggen dat ik het deed?
Vous dites que c'est moi?
Je zegt dat het aan mij ligt?
Je suppose que c'est moi qui ai gagné. Elle m'a embrassé cinq fois.
Ik denk dat ik won, want ze kuste me vijf keer.
Comment sais-tu que c'est moi?
Hoe wist je dat ik het was?
Tu es sûr que c'est moi que tu veux?
Weet je zeker dat ik het ben die je wilt?
Tu crois que c'est moi?
Denk je dat ik het deed?
Et si Billy sait que c'est moi qui l'ai dénoncé?
Wat als Billy weet dat ik het was die hem verraadde?
Je sais que c'est moi, mais je m'en souviens pas.
Ik zie dat ik 't ben, maar ik herinner me niets.
Alors comment savez-vous que c'est moi?
Hoe weet u dan dat ik het ben?
Que c'est moi qui t'avais fait ça?
Dat ik dat had gedaan?
Comment sais-tu que c'est moi?
Waarom denk je dat ik het was?
Comment! que je prévienne que c'est moi?
Waarom moet ik zeggen, dat ik het ben?”?
Vous dites que c'est moi?
U zegt dat ik 't was?
Ce n'est que moi. Tu crois toujours que c'est moi?
Je denkt toch niet nog steeds dat ik 't ben?

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2198

Zie ook


parce que c'est moi
omdat ik het want ik ben degene omdat ik degene ben
toujours que c'est moi
nog steeds dat ik 't ben altijd dat ik het was
sauf que c'est moi
maar ik ben het behalfe ik ben
tu crois que c'est moi
denk je dat ik lijkt dat op mij denk jij dat ik het deed
tu penses que c'est moi
denk je dat ik het gedaan heb denk je dat ik dat ben jij gelooft dat ik het ben vind je mij nu
c'est moi que vous voulez
ik ben het die je wilt ik ben degene die je wilt hebben ik ben degene die je zoekt ik ben degene die jullie moeten hebben
que c'est moi qui vous
dat ik je dat ik het u dat ik jullie
c'est moi que tu cherches
ik ben het die je wil was je op zoek naar mij
vous croyez que c'est moi
je denkt dat ik het deed denk je dat 't mijn idee was denkt u dat ik dat ben denk je dat ze op mij
vous savez que c'est moi
je weet dat ik het ben hoe wist je dat ik het was je beseft dat ik degene ben
ils penseront que c'est moi
ze zullen denken dat ik dit deed zullen ze denken dat ik het ben
vous dites que c'est moi
zeg je nu dat ik degene ben je zegt dat het aan mij ligt u zegt dat ik 't was

Woord voor woord vertaling


"Que c'est moi" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer