QUE DIRIEZ-VOUS IN NEDERLANDS

Vertaling van Que Diriez-Vous in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2243

Voorbeelden van het gebruik van Que Diriez-Vous in een zin en hun vertaling

Wat dacht je

Que diriez-vous d'une bonne viande fraîche sur un vrai parcours de chasse?
Wat dacht je van biologisch-dynamisch vers vlees?
Que diriez-vous de croire en vous-même?
Wat dacht je van in jezelf geloven?

Wat zou je zeggen

Que diriez-vous de partir en vacances?
Wat zou je zeggen van een vakantie?
Alors, que diriez-vous si je les engageaient pour un show privé?
Wat zou je zeggen als ik ze inhuurde voor een prive-show?
Que diriez-vous de deux steaks saignants et d'une bouteille de vin?
Wat zeg je twee sappige steaks en een fles wijn?
Que diriez-vous?
Wat zeg je?
Que diriez-vous si on s'associait contre les pirates,?
Wat vind je van jullie en wij tegen de piraten?
Que diriez-vous de Akbar Shabash Jenkins?
Wat vind je van Akbar Shabash Jenkins?
Que diriez-vous de les trouver?
Hoe zit het met hun vinden?
Et que diriez-vous de celle-ci? une rose noire symbolise la vengeance.
En hoe zit het met deze? Voor Russische maffia, symboliseert een zwarte roos wraak.

Wil je

Que diriez-vous d'un verre?
Wil je iets te drinken?
Que diriez-vous d'une fessée?
Wil je soms een pak rammel?
Andere zin voorbeelden
Que diriez-vous d'un Colt .45?
Wat dacht je Colt .45?
Mais que diriez-vous d'une glace?
Wat zou je zeggen van een ijsje?
Que diriez-vous de Seven?
Wat dacht je van' Seven'?
Que diriez-vous d'un week-end à Vegas?
Wat dacht je van een weekend in Las Vegas?
Et vous que diriez-vous d'une petite tasse?
En wat zeg je tegen het kopje?
Brandi, que diriez-vous d'un arrangement à l'amiable?
Brandi, wat zou je zeggen van een financiële regeling?
Que diriez-vous.
Wat dacht je.
Que diriez-vous, si je vous laissais parler?
Wat zou je zeggen als ik je liet spreken?
Que diriez-vous du Savoy à huit heures?
Wat vind je van de Savoy, om acht uur?
Que diriez-vous d'un verre, Deco?
Wat zeg je van een drankje, Deco?
Que diriez-vous de quelques airs M. le Célèbre DJ?
Wat zeg je van wat geluid, meneer beroemde DJ?
Que diriez-vous d'un Dom Pérignon'85?
Hoe zit het enkele mooie Dom Perignon'85?
Que diriez-vous d'un non?
Wat dacht je van nee?
Que diriez-vous d'une casserole d'escargots au gingembre?
Wat zou je zeggen van wat slakken met gember?
Que diriez-vous de ça?
Wat denk je hiervan?
Que diriez-vous de 2.6? 2.6 million de dollars?
Wat vind je van 2,6 miljoen?
Que diriez-vous de cela?
Wat denk je daar van?
Que diriez-vous, le miel?
Wat zei je, schat?

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2243

Zie ook


diriez-vous que vous
zou je zeggen dat je u zeggen , dat u vind je dat je
que lui diriez-vous
wat zou je dan zeggen wat zou je tegen hem willen zeggen wat zou u hem zeggen
que diriez-vous d'un verre
wil je iets te drinken wat zou je zeggen van een drankje wat dacht u van een borrel wat zeg je van een drankje
que diriez-vous si on
wat zou u ervan denken als we wat zeggen jullie ervan als we wat zou u zeggen als iemand
que diriez-vous si vous
wat denk je er van als jij hoe zou u reageren als u
que diriez-vous de moi
wat zul je over me zeggen wat dacht je van mij
espérait que vous diriez cela
hoopten dat je zoiets zou zeggen

Woord voor woord vertaling


diriez-vous
- dacht je zou je zeggen vind je zeg je

"Que diriez-vous" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer