QUE VOTRE MARI IN NEDERLANDS

Vertaling van Que Votre Mari in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0457

Voorbeelden van het gebruik van Que Votre Mari in een zin en hun vertaling

Et pourtant vous ne saviez pas que votre mari avait une liaison.
En toch wist u niet dat uw man een affaire had.
Assurez-vous que votre mari soit présent.
Zorg ervoor dat uw man is aanwezig.

Dat uw echtgenoot

Il a dit que votre mari était le Marlboro Man.
Hij heeft gezegd dat uw echtgenoot de Marlboro Man was.
Je crois que votre mari a taillé ce diamant pour sauver votre vie.
Ik denk dat uw echtgenoot deze diamand sleep om uw leven te redden.

Dat je man

Savez-vous que votre mari l'a draguée?
Weet je dat je man Rebecca wilde versieren?
Sheldon m'a dit que votre mari venait.
Sheldon vertelde dat je man komt.

Dat jouw man

Vous pensez que votre mari pourrait vous rechercher ici?
Denk je dat jouw man je hier komt opzoeken?
Vous pensez que votre mari survivra à cette affaire?
Denk jij dat jouw man dat verhaal zou overleven?
Andere zin voorbeelden
Je sais que votre mari travaillait pour le F.B. I.
Ik weet dat uw man voor de FBI werkte.
Je pensais que votre mari souhaitait piller cet endroit.
Ik dacht dat Uw echtgenoot van plan was deze plek te beroven.
Vous voulez dire que votre mari ne peut plus avoir d'érection?
Bedoelt u dat uw man geen erectie meer kan krijgen?
Saviez-vous que votre mari avait des troubles mentaux?
Wist u dat uw man geestelijke problemen had?
Saviez-vous que votre mari avait une arme?
Wist u dat uw echtgenoot een wapen had?
Vous avez dit que votre mari était un homme compatissant?
U zei dat uw man een barmhartig man was?
Vous avez dit que votre mari avait beaucoup de visites?
Mrs Zablonsky, u zei dat uw echtgenoot een hoop bezoekers kreeg?
Vous savez que votre mari vous trompe?
Weet u dat uw man vreemd gaat?
Saviez vous que votre mari prenait du dexohydrophan?
Wist u dat uw man dexohydrophan slikte?
Vous dites que votre mari vous bat,?
Bedoelt u dat uw man u geslagen heeft?
Je suis ici pour vous dire que votre mari ne vous a pas été fidèle.
Ik ben hier om te vertellen dat uw man u ontrouw is geweest.
Je veux que votre mari.... tombe à vos pieds.
Ik wil dat uw man aan uw voeten valt.
Je vous ai déja dit que votre mari n'est pas ici.
Ik heb u al gezegd dat uw man niet hier is.
Pensez-vous que votre mari était déprimé?
Denkt u dat uw man depressief was?
Vous avez dit hier que votre mari était orphelin.
U zei gisteren dat uw man een wees was.
Que votre mari a été assassiné.
Dat uw man is vermoord.
Je pensais que votre mari.
Ik dacht dat uw man.
Je crois que votre mari est capable de violence.
Ik geloof dat uw man gewelddadig kan zijn.
Mme Hayes, pensez-vous que votre mari avait une aventure?
Mrs Hayes, denkt u dat uw man een verhouding had?
Vous avez dit que vous ne saviez pas que votre mari avait une liaison.
U zei dat u niet wist... dat uw man vreemdging.
Pourquoi penser que votre mari était à Boston?
Waarom denk je dat je man in Boston zou zijn?
Excusez-moi. J'ignorais que votre mari travaillait au PST.
Sorry, ik wist niet dat je man bij de Veiligheidsdienst werkte.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0457

Zie ook


que votre mari vous
dat je man je
parce que votre mari
omdat uw man omdat je echtgenoot
que fait votre mari
wat doet uw man
que votre ex-mari
dat jouw ex dat uw ex man dat haar ex-man
pas que votre mari
niet achter je man
ainsi que votre mari
en je man en hazama
c'est que votre mari
is dat uw man
dommage que votre mari
spijtig dat je man jammer dat je man jammer , dat uw man
pendant que votre mari
terwijl je man
que votre mari ne
dat uw man niet dat uw man geen
croyons que votre mari
denken dat je man
je sais que votre mari
ik weet dat uw man
saviez-vous que votre mari
wist u dat uw man wist u dat uw echtgenoot weet u wel dat uw man
que vous et votre mari
dat jij en je man
vous dites que votre mari
je zei dat je man bedoelt u dat uw man
est-ce que votre mari
is uw man had jouw man krijgt uw man moest jou man maakte uw man
nous savons que votre mari
we weten dat je man
nous pensons que votre mari
we denken dat uw man we denken dat je echtgenoot
je pensais que votre mari
ik dacht dat uw man ik dacht dat uw echtgenoot
vous pensez que votre mari
denkt u dat uw man

Woord voor woord vertaling


que
- dat wat die waar het
votre
- uw je jouw jullie u
mari
- man echtgenoot

"Que votre mari" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer