RÉCONFORT IN NEDERLANDS

Vertaling van Réconfort in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2488

Voorbeelden van het gebruik van Réconfort in een zin en hun vertaling

Elle cherchait du réconfort chez moi.
Ze zoekt troost bij mij.
Quel genre de réconfort êtes-vous?
Wat voor troost ben jij?

Comfort

( confort , comfort , commodité )
Un petit réconfort est bon à prendre.
Elk beetje comfort helpt.
L'excitation de la nouveauté remplacerait le réconfort de l'ancien?
Kan de sensatie van het nieuwe het comfort van het oude vervangen?
Tu vas offrir ce réconfort aux familles.
Geef die gezinnen die geruststelling.
Je n'ai pas besoin de réconfort,
Ik hoef geen geruststelling.

Steun

( aide , soutien , appui )
Votre foi en moi est d'un grand réconfort durant cette épreuve.
Uw geloof in mij is een grote steun geweest.
C'était un grand réconfort pour elle.
Het gaf haar veel steun.

Een geruststelling

( aide , soutien , appui )
Quel réconfort!
Wat een geruststelling!
Cela apporte un peu de réconfort de savoir que notre fille repose finallement en paix.
Het is een geruststelling te weten dat onze dochter eindelijk rust heeft gevonden.

Een troost

( aide , soutien , appui )
J'ai pensé autrefois être son réconfort.
Ik dacht ooit een troost te zijn.
C'est un bienfait et un réconfort pour les Chinois travaillants.
Het is een voordeel en een troost voor de hardwerkende Chinees.
Andere zin voorbeelden
Donnez-moi du réconfort, mon monde s'écroule.
Geef me wat troost; mijn wereld valt uit elkaar.
Révérend... n'offrez pas de prière ou de réconfort ou d'encouragement.
Eerwaarde, bied geen gebed of comfort of woorden ter aanmoediging.
June Cleever dans la première série de réconfort,"Leave it to Beaver.
June Cleever in de originele troost show," Leave it to Beaver.
Nourriture de réconfort.
Troost eten.
Notre instinct animal nous pousse à chercher le réconfort, la chaleur,
Onze dierlijke instinct is wat ons laat zoeken naar comfort, warmte.
Pour du réconfort.
Voor comfort.
Ce sera un grand réconfort pour sa famille à ses obsèques.
Dat zal een grote troost zijn voor zijn familie op z'n begrafenis.
Certaines de vos lettres m'ont été d'un grand réconfort.
Sommige van je brieven waren een grote steun.
C'est son réconfort.
Het is haar troost.
Il n'apporte aucun réconfort.
Het brengt geen troost.
Je suppose que vous trouveriez du réconfort dans votre foi.
Ik neem aan dat u troost in uw geloof vindt.
Tu as besoin de réconfort.
Je hebt troost nodig.
Lawrence chéri, tu es mon réconfort, ma seule joie.
Lawrence, liefste. Jij bent mijn troost, m'n enige vreugde.
Elle cherche du réconfort.
Ze zoekt troost.
Le temps du réconfort.
Tijd voor troost.
J'ai besoin de réconfort.
Ik heb troost nodig.
Le bébé est d'un grand réconfort.
De baby is een grote troost.
Tu mérites le réconfort d'un vieil ami.
Je verdient de troost van een oude vriend.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2488

Zie ook


ce réconfort
die troost die geruststelling
aucun réconfort
geen warmte geen soelaas geen troost
d'un grand réconfort
een grote troost een grote steun grote troost bieden
et du réconfort
en troost en comfort
notre seul réconfort
onze enige troost enige troost die ons
et au réconfort
en bemoedigen
c'est un réconfort
het is een troost
mon seul réconfort
mijn enige troost
et de réconfort
en verlichting voor en troost
un vrai réconfort
een grote troost zal een ware troost vinden
chercher du réconfort
ik zocht troost op zoek naar verlichting troost zoeken
être son réconfort
een troost te zijn
un peu de réconfort
een kleine troost het kleinste beetje troost
vous apportera du réconfort
troost geeft voor je u troost bieden
réconfort de savoir que
een geruststelling te weten dat
un grand réconfort pour elle
grote hulp voor haar haar veel steun

"Réconfort" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer