RÉVEILLEZ-VOUS IN NEDERLANDS

Vertaling van Réveillez-Vous in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1196

Voorbeelden van het gebruik van Réveillez-Vous in een zin en hun vertaling

Wakker worden

Réveillez-vous, Mlle Turner.
Wakker worden, Miss Turner.
Réveillez-vous, petits elfelins!
Wakker worden, kabouters!
Andere zin voorbeelden
Réveillez-vous N°37.
Word wakker, nummer 37.
Réveillez-vous! Mon taxi est parti!
Wordt wakker, de taxi is net vertrokken!
Réveillez-vous.
Word wakker.
Réveillez-vous, petits elfelins!
Wakker worden, kabouters!
Kayla, réveillez-vous!
Kayla, wordt wakker!
Réveillez-vous, imbéciles.
Wakker worden, ezels.
Réveillez-vous!
Word wakker!
Réveillez-vous, Charlie est là!
Wakker worden. Charlie is er!
Père, réveillez-vous!
Father, wordt alsjeblieft wakker!
Mary, réveillez-vous.
Word wakker, Mary.
Réveillez-vous, amateurs de poker!
Wakker worden, poker fans!
Réveillez-vous.
Word wakker,
Réveillez-vous, Marion.
Wordt wakker, Marion.
Réveillez-vous, Mademoiselle Creed!
Wakker worden, mevr. Creed!
Réveillez-vous, bon sang!
Wordt wakker, verdomme!
Ed. Ed, réveillez-vous.
Word wakker, Ed.
Réveillez-vous, Monsieur!
Wordt wakker, heer!
Réveillez-vous, regardez.
Word wakker. Kijk.
Réveillez-vous, Mlle Creed.
Wakker worden, Mevr. Creed.
Elizabeth, réveillez-vous!
Elizabeth, word wakker!
Mère, réveillez-vous, c'est Sybil.
Mama, wordt wakker! Het is Sybil.
Les gars, réveillez-vous.
Wakker worden, jongens.
Réveillez-vous!
Wakker worden!
Votons. Howard. Réveillez-vous, on va voter.
Howard, wordt wakker, we gaan stemmen.
Réveillez-vous!
Word wakker!
Réveillez-vous, bon sang!
Wordt wakker, Godverdomme!
Réveillez-vous!
Word wakker,!
Réveillez-vous.
Wakker worden.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1196

"Réveillez-vous" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer