RANCARD IN NEDERLANDS

Vertaling van Rancard in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1327

Voorbeelden van het gebruik van Rancard in een zin en hun vertaling

Date

( rendez-vous , rencard , date )
Ce n'est pas un rancard, hein?
Het is geen date, hè?
Et ce n'est pas un rancard.
En het is geen date.
En tant que premier rancard, c'était plutôt nul.
Zoals iedere eerste afspraak, het was nogal slecht.
Il n'y a rien de magique dans un troisième rancard.
Er is niets magisch aan een derde afspraak.

Een afspraak

Je lui ai dit que j'avais un rancard avec une personne chère.
Ik zei dat ik een afspraak had met een speciaal iemand.
J'ai rancard avec ton patron.
Ik heb een afspraak met uw baas.

Een date

C'était un rancard. Croyez-moi.
Het was een date, geloof me.
C'est un rancard?
Is dit een date?
Andere zin voorbeelden
À notre 3e rancard, on a fait un saut en parachute.
Op ons derde afspraakje gingen we skydiven.
Tu es mon 1 er rancard depuis que j'ai fini l'armée.
Je bent m'n eerste afspraakje sinds ik uit het leger ben.
Il a un rancard chaud.
Hij heeft een hete date.
Non, pas un rancard, juste un cinéma.
Nee, geen afspraakje. Gewoon naar de film.
Tu as eu ton premier rancard.
Dat was je eerste date.
C'est pas un rancard.
Het is geen date.
C'était comment ton rancard, au fait?
Hoe was jouw afspraakje trouwens?
Tu devrais annuler ton rancard.
Misschien moet je je afspraak afzeggen.
Sûrement entre le huitième et le douzième rancard.
Waarschijnlijk wel ergens tussen afspraakje 8 en 12.
Depuis notre troisième rancard.
Sinds onze derde afspraak.
C'est pas un rancard.
Dit is geen date,
On a eu notre premier rancard dedans.
Daar hadden we ons eerste afspraakje in.
Je me suis amusé à notre rancard.
Ik had plezier op onze date.
Au sujet de ce rancard ce soir?
Over dat afspraakje vanavond?
Ce n'était pas un rancard.
Het was geen date.
Tu te souviens de notre 1er rancard?
Herinner je je ons eerste afspraakje?
Je ne veux pas un rancard.
Ik wil geen afspraakjes.
Vous voyez que je suis incapable d'avoir un rancard?
Je denkt dat ik geen dates kan hebben?
Grâce a ça, j'ai eu le meilleur rancard de ma vie.
Daarom was dit een van mijn beste dates.
Que t'as eu un rancard?
Dat je een afspraakje had?
Elle a rancard avec George.
Ze heeft 'n afspraakje met George.
J'avais enfin un rancard avec Kevin. Et il se fait vaporiser.
Heb ik eindelijk een date met Kevin, en dan verdampt hij.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1327

"Rancard" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer