REVOIS IN NEDERLANDS

Vertaling van Revois in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2992

weer (23) zie (102) nog eens zie (8) nog (7) terugzie (2) zien (7) zag (5) ziet (3)

Voorbeelden van het gebruik van Revois in een zin en hun vertaling

Weer

( encore , nouveau , à nouveau )
Je revois le doctor demain.
Ik ga morgen weer naar de dokter.
Je me revois à 10 ans.
Alsof ik weer tien jaar was.

Nog eens zie

Si je vous revois ici, je vous ferai avaler vos dents.
Als ik je hier nog eens zie, sla ik je tanden eruit.
Je te revois, et tu es mort.
Als ik je nog eens zie, ben je dood.
Et si je te revois ici, je te ferai jeter dans le caniveau.
Als ik je hier nog aantref, zul je buitengesmeten worden.
Je vous revois avant le dîner.
Ik spreek jullie nog voor het diner.

Terugzie

( revoir )
Si je vous revois à Atlantic City, je vous tuerai moi-même.
Als ik je terugzie in Atlantic City, vermoord ik je zelf.
Ça c'est si je le revois, car j'espère ne plus avoir affaire à lui.
Want wanneer ik hem terugzie zal het verdomd te vlug zijn.
Que je ne revois plus ton visage encore okay?
Laat me je niet meer zien, goed? Niet hier binnen?
Tu ne le revois plus.
Je mag hem niet meer zien.
Andere zin voorbeelden
Tu revois Steph, ce soir?
Zie je Steph vanavond?
Je vous revois à la maison.
Ik zie je in het huis.
Je vous revois à Galveston.
Ik zie je in Galveston.
Je revois le docteur demain.
Ik ga morgen weer naar de dokter.
Je te revois plus tard.
Ik zie je later.
Si je te revois, je l'utiliserai.
Als ik je nog eens zie, zal ik dit gebruiken.
Mais je te revois au prochain Conseil municipal?
Wanneer zie ik je weer? Bij de volgende raadsbijeenkomst?
Je te revois demain.
Ik zie je morgen.
Je te revois dire a tes potes.
Ik hoor je nog tegen je vrienden zeggen.
Je te revois demain matin.
Ik zie je morgen.
Si je te revois, Vous êtes morts.
Als ik je nog eens zie, ben je dood.
Alors quand est ce que tu le revois?
En wanneer ga je weer naar hem toe?
Je vous revois bientôt.
Ik zie jullie gauw.
Et si je le revois, je le bute.
En als ik hem nog eens zie, is hij er geweest.
Je revois son sourire et son regard.
Ik zag haar glimlachen. De blik in haar ogen.
Je ne revois que son regard quand il m'a vu.
Ik denk alleen nog aan hoe hij keek toen hij me zag liggen.
Avec un peu de chance, c'est un meurtre, et je te revois bientôt.
Hopelijk is dit een moord en dan zie ik je snel weer.
Tu le revois bientôt.
Je ziet hem binnenkort.
Tu la revois?
Zien je haar weer?
Je revois les mouches se poser sur ses yeux. C'était étrange.
Dat ik zag, dat de eerste vliegen op haar ogen zaten.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2992

Zie ook


je revois
ik zie ik zal
je te revois
ik zie je ik je weer
je vous revois
ik zie je ik heb jou gezicht gezien
je me revois
ik weer ik zie me ik nog
revois par ici
hier zie
revois son visage
zie nog z'n gezicht zie zijn gezicht
je revois ça
ik het nog eens zie ik zei dat het was
si je te revois
als ik je weer als ik je nog eens zie
si je le revois
als ik hem weer zie als ik hem nog eens zie als ik hem weer zou zien als ik hem terug zie
si je vous revois
als ik je terugzie als ik je hier nog eens zie als ik jullie ooit nog eens zie als ik jou nog eens zie als ik jullie weer zie
je te revois ici
ik je hier weer zie ik je hier ooit nog eens tegenkom
si tu le revois
als je hem weer ziet als je hem nog een keer ziet
je te revois encore
ik zie je nog
revois dans le coin
hier nog een keer zie hier ooit nog een zie
si je vous revois ici
als ik je hier nog eens zie als ik jullie hier weer zie als ik je in de stad zou zien als ik je hier ooit weer zie
je te revois plus tard
ik zie je later ik spreek je later ik zie je nog wel
je vous revois plus tard
ik zie jullie nog ik zie je later
je te revois dans mon
ik je weer in mijn ik je nog een keer in mijn
je ne te revois pas
ik je niet meer zien ik je nooit meer terugzie ik je nooit meer zie
si jamais je te revois
als ik je ooit weer zie als ik je ooit nog eens zie

"Revois" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer