RIEN NE PEUT IN NEDERLANDS

Vertaling van Rien Ne Peut in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1098

Voorbeelden van het gebruik van Rien Ne Peut in een zin en hun vertaling

Rien ne peut changer ça.
Niets kan dat veranderen.
Rien ne peut jamais rattraper la lumière.
Niets kan het licht ooit inhalen.
Et rien ne peut les distraire.
Niets zal hen afleiden.
Rien ne peut les arrêter.
Niets zal hen tegenhouden.

Mag niets

Quand on a repéré sa fleur, rien ne peut nous empêcher de l'approcher.
Wanneer je jouw bloem ziet, mag niets nog in je weg komen.
En réalité, rien ne peut rester aux mains des États membres.
Eigenlijk mag niets meer aan de lidstaten worden overgelaten.
Andere zin voorbeelden
Rien ne peut l'arrêter.
Niets kan hem tegenhouden.
Rien ne peut me convaincre.
Niets kan me overtuigen.
Rien ne peut mal tourner.
Er mag niets fout lopen.
Rien ne peut m'arrêter, sauf les Séminoles.
Niets zal me tegenhouden, behalve de Seminoles.
Mais rien ne peut changer ce qui est arrivé, ce que tu as fait.
Maar niets kan veranderen wat er gebeurd is, wat jij deed.
Rien ne peut vous réveiller.
Niets kon je wakker maken.
Rien ne peut tuer ce chat.
Niets kan die kat doden.
Rien ne peut le tuer.
Niets kon het doden.
Mais rien ne peut t'arrêter.
Maar niets kon je stoppen.
Rien ne peut me tuer.
Niets kan me doden.
Rien ne peut le séparer.
Niets kan het scheiden.
Rien ne peut l'arrêter.
Niets kan het afblazen.
Rien ne peut tuer mon père.
Niets kan mijn vader doden.
Rien ne peut l'arrêter.
Niets kan hem stoppen.
Rien ne peut plus nous arrreter, fiston.
Niets kan ons nog tegenhouden, jongen.
Rien ne peut remplacer Jim!
Niets kan Jim vervangen!
Rien ne peut nous arrêter.
Niets kan ons stoppen.
Rien ne peut affecter un phénomène!
Niets kan 'n singulareit beïnvloeden!
Quasiment rien ne peut y vivre.
Bijna niets kan hier leven.
Rien ne peut être dans deux endroits à la fois.
Niets kan op twee plaatsen tegelijk zijn.
Rien ne peut la pénétrer.
Niets kan het penetreren.
Rien ne peut justifier ce qu'il a fait.
Niets kan zijn daden rechtvaardigen.
Rien ne peut me blesser.
Niets kan mij kwetsen.
Rien ne peut mener à la Cour.
Niets mag terugleiden naar de Court.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1098

Zie ook


mais rien ne peut
maar niets kan maar er mag niets
et rien ne peut
en niets kan en mogen niets en niets krijgt
rien ne peut l'arrêter
niemand kan hem stoppen niets kan het afblazen niets kan hem tegen houden niets kan hem tegenhouden
rien ne peut justifier
niets kan rechtvaardigen kan nooit gerechtvaardigd worden niets gerechtvaardigd kunnen worden er is geen rechtvaardiging mogelijk niets kan verantwoorden
rien d'autre ne peut
niks anders kan niets anders zal er in het land niets kan niets anders kan
ne peut-on rien
kunnen we niets kan er niets kunnen we niet iets
rien ne peut remplacer
kunnen nergens door vervangen worden niets kan de plaats
ne peut rien utiliser
kunnen niets gebruiken
ne peut rien lire
kunnen het niet lezen kunnen niks bekijken
on ne peut plus rien
we kunnen niets meer we kunnen niet meer ze willen dat je niets meer
on ne peut rien dire
kun je niks zeggen dat mogen we niet zeggen we het hem niet kunnen vertellen kunnen wij ze niet verlinken dat kunnen we niet zeggen
elle ne peut rien faire
ze kan niets doen zij kan hier niets aan doen

Woord voor woord vertaling


"Rien ne peut" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer