SA LANGUE IN NEDERLANDS

Vertaling van Sa Langue in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0955

Voorbeelden van het gebruik van Sa Langue in een zin en hun vertaling

Ses yeux et sa langue sont partis.
Zijn ogen en zijn tong zijn weg.
Sa langue, ses yeux.
Zijn tong, zijn ogen.
Peut-être que vous ne parlez pas sa langue.
Je spreekt niet zijn taal.
Comment l'interroger, si vous ne parlez pas sa langue?
Hoe ondervraagt u 'm als u zijn taal niet spreekt?

Haar mond

Votre copine aurait dû tenir sa langue.
Jou vriendin had haar mond moeten houden.
Elle a tenu sa langue.
Ze hield haar mond.
Andere zin voorbeelden
Laissez le même diable qui détient sa langue tenir les pierres.
Laat dezelfde duivel die zijn tong vasthoudt, de stenen vasthouden.
Meilleur avec sa langue.
Met z'n tong.
Non, mais je connais sa langue.
Nee, maar ik spreek zijn taal.
Et puis j'ai pris sa langue et ses yeux.
En daarna haalde ik zijn tong en zijn ogen eruit.
On lui a trouvé un autre hébergement, avec des gens qui parlent sa langue.
Hij zit nu bij mensen die zijn taal spreken.
Il n'écrivait pas avec sa langue, je présume?
Hij schreef niet met zijn tong, veronderstel ik?
Sa langue est très moche... bleue avec des boutons!
Z'n tong is erg lelijk. en blauw met pikkels!
Lui dis rien, elle tient pas sa langue.
Vertel haar niks, ze houdt haar mond niet.
Sans plouc qui me colle sa langue dans l'oreille.
Zonder 'n zak die z'n tong in m'n oor wil steken.
Je l'incite à observer, apprendre et tenir sa langue.
Ik zei haar goed op te letten, te leren en haar mond te houden.
Avec sa langue.
Met zijn tong.
Prenez quelque chose pour immobiliser sa langue!
Pak iets om z'n tong neer te drukken!
Sa langue est liée et emmêlée dans sa gorge.
Zijn tong is gebonden, gebonden en verstrikt in zijn keel.
Il s'est servi de sa langue?
Gebruikte hij z'n tong?
Sa langue n'est pas en fauteuil roulant.
Zijn tong zit niet in een rolstoel.
Le tueur a coupé sa langue,
De moordenaar had z'n tong eruit gesneden.
Et sa langue?
En zijn tong?
Et j'ai bouffé sa langue.
Ik heb z'n tong afgebeten.
Quelqu'un a avalé sa langue?
Heeft iemand zijn tong ingeslikt?
Vous voyez comment sa langue a gonflé?
Zie je hoe zijn tong is opgezwollen?
Sur sa langue?
Op z'n tong?
Il a même mis sa langue.
Hij stak z'n tong.
Sa langue m'a touché.
Zijn tong raakte me aan.
Sa langue n'est pas dans un fauteuil.
Zijn tong zit niet in een rolstoel.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0955

Woord voor woord vertaling


"Sa langue" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer