SACHEZ QUE IN NEDERLANDS

Vertaling van Sachez que in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0324

weten dat (17) weet dat (56)

Voorbeelden van het gebruik van Sachez que in een zin en hun vertaling

Weten dat

D'abord, les suites pour vous. Sachez que ce ne sera pas facile.
Ten eerste moet u weten dat dit niet makkelijk wordt.
On y va. Mais sachez que ce n'est pas un suicide.
Maar je moet wel even weten dat dit geen zelfmoord is.

Weet, dat

Sachez que je voulais pas faire de mal.
Weet, dat ik nooit iets fout in de zin had.
Et sachez que le Messager d'Allah est parmi vous.
Weet, dat Gods profeet onder u is.
Andere zin voorbeelden
Sachez que je suis très honoré de la tâche qui m'est confiée.
Weet dat ik zeer vereerd ben met de taak die me werd toevertrouwd.
Sachez que l'Etat n'est pas indifférent à la douleur de votre famille.
Weet dat de staat niet onverschillig staat tegenover het lijden van uw familie.
Et sachez que je vous aime.
En weet dat ik van jullie houd.
Et sachez que le Messager d'Allah est parmi vous.
En weet dat onder jullie zich de Boodschapper van Allah bevindt.
Je voulais juste que vous sachez que je m'en veux pour l'accident.
Ik wil u laten weten dat ik me heel rot voel over het ongeluk.
Sachez que l'on fait tout ce que l'on peut.
Weet dat we alles deden wat we konden.
Sachez que j'ai moi-même commencé à travailler à St Giles.
U moet weten dat ik ook aan de slag ben in St. Giles.
Sachez que les dieux anciens ne sont pas morts.
Weet dat de oude goden niet dood zijn.
Mais sachez que la magie a ses limites.
U moet weten dat magie een limiet heeft.
Sachez que je suis mariée et heureuse.
Weet dat ik getrouwd ben en gelukkig.
Peu importe ce que vous pensez, sachez que j'ai un petit-ami.
Wat je ook denkt, je moet weten dat ik een vriend heb.
Et sachez que je fais tout ce que je peux ici.
Weet dat ik hier alles zal doen wat ik kan.
Tout d'abord, sachez que je suis en sécurité.
Ten eerste, zou ik willen laten weten dat ik veilig ben.
Avant de parler, sachez que vos amis sont très coopératifs.
Voordat je iets zegt, zou je moet weten dat je vrienden erg meewerkend zijn.
Sachez que vous avez bien agi, mon ami.
Weet dat je het juiste deed, mijn vriend.
Quoi que vous décidiez, sachez que vous serez toujours spéciale à mes yeux.
Wat jij ook besluit, weet dat je altijd speciaal voor mij zal zijn.
Sachez que la Chine croit au marché et à l'état.
Weet dat China in de markt én in de staat gelooft.
Mais sachez que vous n'êtes pas seuls.
Maar weet dat je niet alleen staat.
Mais sachez que ça ne me rendra pas heureuse.
Maar weet dat het me niet blij maakt.
Sachez que votre fille repose en bonne compagnie.
Weet dat je dochter in goed gezelschap rust.
Sachez que vous êtes dans nos pensées et nos prières.
Weet dat je bent in onze gedachten en gebeden.
Sachez que je serai avec vous.
En weet dat Ik bij jullie zal zijn.
Mais sachez que ça va passer.
Maar weet dat het zal overwaaien.
Et sachez que le Messager d'Allah est parmi vous.
En weet dat de gezant van God in jullie midden is.
Sachez que je vous aimerai toujours.
Weet dat ik altijd van jullie zal houden.
A tous ceux qui m'ont harcelé, sachez que vos mots signifient quelque chose.
Aan iedereen die mij gecyberpest heeft, weet dat je woorden iets betekenen.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0324

Zie ook


mais sachez que ça
maar weet dat het maar weet je , dit
sachez que cette nuit
avond doorbrengen wetende dat het
sachez alors que c'
weet dan dat het weet dan , dat dit
sachez qu'
weet dat
et sachez qu'
en weet dat en beseft dat
et sachez qu'allah
en weet dat allah en weet dat god

Woord voor woord vertaling


S Synoniemen van "sachez que"


sûr que
sachant que

"Sachez que" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer