SACRÉMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Sacrément in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.6094

Voorbeelden van het gebruik van Sacrément in een zin en hun vertaling

Heel

( très , toute , vraiment )
Je suis sacrément bonne pour faire des recherches, et vous êtes un mystère.
Ik ben heel goed om mijn onderzoek te doen en jij bent een mysterie.
Sacrément bonne.
Heel goed.
Mais elle a sacrément disjoncté quand Jimmy nous a découverts.
Maar ze was behoorlijk woest, nadat Jimmy ons betrapte.
A vrai dire c'était sacrément bon.
Eigenlijk was het behoorlijk goed.
Sacrément nulles.
Echt hopeloos.
Vous vous êtes sacrément bien défendue.
Je was echt goed bezig.
C'est sacrément difficile de calculer, c'est ça le problème.
Het zijn verdomd moeilijke berekeningen, dat is het probleem.
Je suis sacrément si je sais!
Ik ben verdomd als ik weet het!
Il est sacrément beau, cousine Loxi.
Hij is erg knap, nicht Loxi.
Tu es sacrément douée.
Je bent er erg goed in.

Nogal

( plutôt , un peu , assez )
C'est.. sacrément arrogant, tu penses pas?
Dat is nogal arrogant, denk je niet?
Je dirais que vous avez sacrément déçu Allah.
Ik zeg, dat je nogal gefaald hebt voor Allah.
Andere zin voorbeelden
Sacrément raciste.
Verdomd racistisch.
C'est sacrément plus qu'un salaire du FBI.
Dat is heel wat meer dan een FBI-loonstrook.
On va devenir sacrément riches.
We gaan verdomd rijk worden,
Ça semblait sacrément peu probable.
Dat leek behoorlijk onwaarschijnlijk.
Sacrément égoïste!
Verdomd egoïstisch!
Elle était sacrément virulente, mais très drôle.
Het was heel gemeen, maar heel grappig.
C'est sacrément flatteur.
Da's heel vleiend.
Et c'était sacrément riche.
En die waren behoorlijk rijk,
C'est sacrément gonflé.
Dat is echt gewaagd.
Tu es sacrément spéciale.
Je bent verdomd bijzonder.
Ce sont des tunnels sacrément anciens.
Dit zijn heel oude tunnels.
Non. C'est sacrément profond.
Nee, het is behoorlijk diep.
Parce que j'ai été sacrément naïve jusqu'à présent.
Omdat ik, tot nu toe, verdomd naïef ben geweest.
Parce que tu me sembles sacrément égoïste.
Voor mij, zie je er erg egoïstisch uit.
Mais sacrément forte.
Maar wel sterk spul.
C'est sacrément bon.
Dit is echt heerlijk.
J'étais sacrément blessé.
Ik was behoorlijk gewond.
Quoi que ça soit, c'est sacrément rapide.
Wat het ook is, het is erg snel.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.6094

Zie ook


c'est sacrément
het is verdomde het is verdomme wel het is erg dat is echt
sacrément con
wel heel dom een enorme sukkel
sacrément fier
enorm trots op verdomd trots op zo trots heel erg trots
si sacrément
zo verdomd
sacrément intelligent
veel denkwerk een erg slimme
sacrément amoché
akelig uit behoorlijk geslagen uit echt lelijk toegetakeld
sacrément dangereux
een hele gevaarlijke erg gevaarlijk
t'es sacrément
je bent erg je bent 'n echte je bent goed
sacrément mal
wel verdomd pijn verdomme pijn vreselijk pijn
sacrément belle
verdomd goed uit ontzettend knap
fait sacrément
doet vreselijk flink laten
vous êtes sacrément
je bent verdomd je bent wel jij hebt helemaal u bent echt ontzettend
tu es sacrément
je bent hartstikke je bent er erg ben je een enorme je moet echt je bent verdorie
est sacrément bon
is onwijs goed is verdomde goed is nog een verdomd goede is echt heerlijk is zeer goed

"Sacrément" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer