SALVATORE IN NEDERLANDS

Vertaling van Salvatore in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0428

salvatore (218)

Voorbeelden van het gebruik van Salvatore in een zin en hun vertaling

Een salvatore

Un autre frère Salvatore qui m'ignore.
Nog een Salvatore broer die me buitensluit.
Tu es soit une Salvatore, soit l'une des nôtres.
Of je bent een Salvatore, of je bent er één van ons.

De salvatore

Peut-être une petite pause avec les frères Salvatore est dans les cartes pour nous deux.
Misschien is afstand nemen van de Salvatore broeders goed voor ons allebei.
Je dois admettre, tu n'es pas le Salvatore que j'espérais.
Ik moet toegeven, jij bent niet de Salvatore die ik verwachtte.

De salvatores

Les Salvatore feront sûrement une généreuse donation pour le retaper.
De Salvatores doen ongetwijfeld een gulle donatie om het te helpen repareren.
Tu sais quelque chose sur les Salvatore?
Weet je iets af van de Salvatores?

Salvator

Docteur Salvatore, je viens vous arrêter.
Doctor Salvator, u bent gearresteerd.
Le docteur Salvatore et son fils.
Doctor Salvator en zijn zoon.
Andere zin voorbeelden
Maita, Salvatore, né à Palerme(Italie) le 4 janvier 1976.
Maita, Salvatore, geboren te Palermo( Italië) op 4 januari 1976.
Salvatore, laisse-le parler.
Salvatore, laat hem het vertellen.
Salvatore, Ivano, né à Atina(Italie) le 27 décembre 1968.
Salvatore, Ivano, geboren te Atina( Italië) op 27 december 1968.
Siracusa, Salvatore, né à Genk(Belgique) le 10 juin 1959.
Siracusa, Salvatore, geboren te Genk( België) op 10 juni 1959.
Villaraut, Salvatore, né à Prizzi(Italie) le 16 avril 1965.
Villaraut, Salvatore, geboren te Prizzi( Italië) op 16 april 1965.
Pas toi, Salvatore! Toi.
Niet jij Salvatore, jij.
Salvatore Conte est de retour.
Salvatore Conte komt terug.
Cellura, Salvatore, né à Charleroi(Belgique) le 18 février 1967.
Cellura, Salvatore, geboren te Charleroi( België) op 18 februari 1967.
Vous avez raison, Salvatore.
Salvatore heeft gelijk.
Vedda, Salvatore, né à Maubeuge(France) le 3 novembre 1976.
Vedda, Salvatore, geboren te Maubeuge( Frankrijk) op 3 november 1976.
Cartarosa, Salvatore, né à Turin(Italie) le 14 janvier 1961.
Cartarosa, Salvatore, geboren te Turin( Italië) op 14 januari 1961.
Salvatore Romano est parti.
Salvatore Romano is weg.
Tu m'inquiètes, Salvatore.
Ik maak me zorgen om je, Salvatore.
Salvatore, mon amour.
Liefste Salvatore.
J'ai parlé avec Don Salvatore.
Ik heb met Don Salvatore gepraat.
Je suis Salvatore Conte.
Ik ben Salvatore Conte.
Le juge d'honneur, Stefan Salvatore.
De ere-jury, Stefan Salvatore.
D'après Jeremy, Zach Salvatore était mon père.
Volgens Jeremy, was Zach Salvatore mijn vader.
T'es soit une Salvatore, soit l'une des nôtres.
Je bent een Salvatore of je bent één van ons.
On ira peut-être chez Salvatore.
Misschien gaan we wel naar Salvatore's.
Les gens sont mal à l'aise près de Salvatore en costumes.
Mensen voelen zich niet op hun gemak bij 'n Salvatore in kostuum.
Donc je suis le propriétaire de la maison des Salvatore?
Dus ik ben de eigenaar van het Salvatore huis?

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0428

"Salvatore" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer