SAMOURAÏ IN NEDERLANDS

Vertaling van Samouraï in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0935

Voorbeelden van het gebruik van Samouraï in een zin en hun vertaling

Être samouraï, c'est une philosophie de vie.
Samoerai zijn, is een filosofische leefwijze.
Un jeune samouraï désire vous voir.
Een jonge samoerai wil u zien.
Aucune force surhumaine ou d'épée de samouraï, mais ils restent en vie.
Geen superkracht of samurai zwaarden maar ze blijven leven.
Un samouraï sans maître.
Samurai zonder meester.

Een samurai

( samouraï , samourai , samurai )
Une épée de samouraï.
Een samurai zwaard.
Cet homme vient de tuer un samouraï dans un duel.
Deze man heeft zojuist een samurai gedood in een duel.

Een samoerai

( samouraï , samourai , samurai )
Que doit faire un samouraï?
Wat moet een samoerai doen?
Le samouraï se doit de mourir pour son maître.
Een samoerai moet sterven voor zijn heer.
Andere zin voorbeelden
Quel genre de samouraï es-tu?
Wat voor soort Samoerai ben je?
Te voilà oui, le vrai et l'unique samouraï Kuroda.
Dan ben je inderdaad de cehte Kuroda Samurai.
Tout samouraï connaît Sun Tzu.
Iedere samoerai kent Sun Tzu.
Hanzo était un samouraï redoutable, mais il était seul.
Hanzo was een machtige samoerai. Maar hij was alleen.
Je ne veux plus être un samouraï.
Ik wil geen samurai meer zijn.
C'est un valeureux samouraï.
Hij is een dappere samoerai.
Parsons demande que tu remettes les informations de Samouraï.
Parsons eist om de informatie van Samurai te overhandigen.
Tu n'es pas un samouraï.
Jij bent geen samoerai.
Et je ne suis pas un samouraï!
En ik ben geen samurai!
En vrai samouraï!
Als een ware samoerai!
Repose-toi, puissant samouraï.
Je moet rusten, machtige samurai.
Pendant la guerre entre Iioka et Sasagawa, il a tué un célèbre samouraï.
In de oorlog tussen Iioka en Sasagawa, vermoordde hij een vermaard samoerai.
Vous n'êtes pas un samouraï!
Jij bent geen Samurai!
C'était vraiment un samouraï admirable.
Hij was echt een bewonderenswaardige samoerai.
Il ne peut pas nous accompagner, il n'est pas samouraï!
Hij kan niet met ons mee. Hij is geen Samurai!
Il avait un kimono et des sandales et un véritable sabre de samouraï.
Hij had een gewaad en sandalen en een echt Samoerai zwaard.
Tu es un samouraï des crevettes.
Je bent een garnaal samoerai.
Donc, tu es samouraï, aussi maintenant?
Dus je bent nu een Samoerai, ook?
Un sabre de samouraï?
Een samoerai zwaard?
Seul un samouraï peut combattre.
Alleen een Samurai mag strijden.
La vie d'un samouraï appartient à son Maître.
Het leven van een samurai behoort aan zijn Meester.
Tu ne sais pas ce qu'est un samouraï?
Je weet niet wat een samurai is?

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0935

Zie ook


puissant samouraï
machtige samurai machtige samoerai
samouraï ait
samoerai er
comme un samouraï
als een ginsu-mes net een samoerai als een samoerai net als een samurai
un jeune samouraï
een jonge samoerai een jongen samoerai
ce samouraï qui
samoerai , die
la vie d'un samouraï
het leven van een samurai het leven van een samoerai
le code du samouraï
van de samurai code van de samoerai
dans la tradition samouraï
in de samoerai-traditie in de samoerai tradities
je suis un samouraï
ben ik een samoerai ik ben de samurai
n'êtes pas un samouraï
bent geen samurai

"Samouraï" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer