SANG-FROID IN NEDERLANDS

Vertaling van Sang-Froid in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0836

Voorbeelden van het gebruik van Sang-Froid in een zin en hun vertaling

Tu devais avoir un sacré sang-froid pour être prof.
Je moet heel veel zelfbeheersing hebben om lerares te kunnen zijn.
J'ai perdu mon sang-froid et je suis désolé.
Ik verloor m'n zelfbeheersing en dat spijt me.

Geduld

( patience , patient , être patient )
Perdre votre sang-froid, le battre quand vous buviez?
Uw geduld verliezen, hem elke dag slaan, tijdens het drinken?
Il perd souvent son sang-froid, mais de là à s'enfuir avec ses enfants?
Hij verliest vaak zijn geduld, maar met de kinderen wegrennen?
Mais félicitations pour votre sang-froid, vous avez vous-même arrêté votre agresseur.
Maar proficiat met uw koelbloedigheid, u hebt de dader zelf te pakken genomen.
Ça demande de la précision, du sang-froid.
Het vereist precisie, koelbloedigheid.

Koelbloedige

( de sang-froid , sans pitié , au sang froid )
Meurtre commis de sang-froid. Et toi et Farid vous aller payer pour ca.
Koelbloedige moord, en jij en Farid draaien de bak er in voor.
Des tueurs de sang-froid travaillant pour la Mafia.
Zij waren koelbloedige moordenaars die werkten voor de maffia.

Koelen bloede

Ton frère m'a tué de sang-froid et tu l'as défendu.
Je broer doodde me in koelen bloede en jij verdedigde hem.
Les meurtres ont été commis de sang-froid et avec préméditation.
De moorden waren in koelen bloede en met voorbedachten rade.
J'ai perdu mon sang-froid parce qu'elle en savait trop.
Ik verloor m'n kalmte omdat ze te veel wist.
Et elle a gardé son sang-froid.
En ze weet haar kalmte te bewaren.
Andere zin voorbeelden
Ce que j'ai vu sur la route était un meurtre de sang-froid.
Wat ik zag op de weg was koelbloedige moord.
C'est un meurtre de sang-froid, David.
Moord in koelen bloede, David.
On s'intéresse même aux tueurs de sang-froid.
We geven zelfs om koelbloedige moordenaars.
Vous avez un remarquable sang-froid.
Je hebt een uitzonderlijke zelfbeheersing.
Mais vous n'êtes pas un tueur de sang-froid.
Maar jij bent geen koelbloedige moordenaar.
Vous n'êtes point de cette espèce de reptile à tuer de sang-froid.
U bent geen reptiel dat iemand in koelen bloede vermoordt.
Choisis quelqu'un et tue-le de sang-froid.
Kies hier iemand uit... en vermoord hem in koelen bloede.
Désolé, j'ai... perdu mon sang-froid.
Het spijt me, ik... verloor mijn zelfbeheersing.
Pourtant, il prétend qu'il n'est pas un meurtrier de sang-froid.
Toch zegt hij dat hij geen koelbloedige moordenaar is.
J'ai perdu mon sang-froid, mais il y a certaines choses.
Ik verloor mijn geduld, maar er is iets als.
Et vous, vous perdez votre sang-froid.
En u verliest uw zelfbeheersing.
Tu traites avec des gens au sang-froid.
Je hebt te maken met koelbloedige mensen,
T'as gardé ton sang-froid.
Je hield je hoofd koel.
Ils ne tueraient jamais de sang-froid.
Die plegen geen moord in koelen bloede.
Je n'ai pas perdu mon sang-froid.
Ik verloor mijn geduld niet.
Que ce soit une leçon pour vous de ne jamais perdre votre sang-froid!
Laat dit een les voor je nooit je geduld verliezen!
Bien, nous pouvons tous être énervés, impulsifs, perdre notre sang-froid.
Nou, we worden allemaal wel eens overstuur, impulsief, verliezen onze kalmte.
Vous avez du sang-froid, vous êtes résolue.
Je bent kalm. Je bent wilskrachtig.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0836

Zie ook


ton sang-froid
je hoofd koel je humeur je lef jij je verstand je gemoedstoestand
gardez votre sang-froid
hou je hoofd erbij niet je geduld verliezen probeer je te beheersen blijf kalm houd je zenuwen
manque de sang-froid
gebrek aan zelfbeheersing
femme de sang-froid
een vrouw in koelen bloede vermoord
garder son sang-froid
je hoofd erbij houden je driftbui zijn koelbloedigheid te bewaren
c'est de sang froid
dat in koelen bloede is in cold blood
vous perdez votre sang-froid
je je temperament verloor je verliest je zelfbeheersing u uw kalmte kwijt raakt
je perde mon sang-froid
ik mijn kalmte verlies ik mijn geduld verloor
il a perdu son sang-froid
hij ging door het lint hij verloor z'n zelfbeheersing hij verloor de moed
est un meurtre de sang-froid
is pure moord was moord in koelen bloede was een koelbloedige moord
est un tueur de sang froid
is een koelbloedige moordenaar

"Sang-froid" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer