SAUREZ IN NEDERLANDS

Vertaling van Saurez in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1056

Voorbeelden van het gebruik van Saurez in een zin en hun vertaling

Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident».
Jullie zullen weten wie in duidelijke dwaling verkeert.
Vous le saurez quand j'aurai pris ma décision.
Ik laat het je weten als ik beslist heb.
Vous saurez le chemin?
Kent u de weg?
En supposant qu'il le demande, vous saurez ma réponse.
Ervan uitgaande, dat hij vraagt... kent u mijn antwoord.
Andere zin voorbeelden
Vous saurez le faire?
Weet je 't nou?
Bientôt vous saurez tout de moi.
Straks weet je alles over mij.
Vous saurez amorcer le détonateur?
Begrijp je de ontstekingsprocedure?
C'est ainsi que vous saurez que vous parlez depuis trop longtemps.
Zo weet je dat je te lang praatte.
Vous le saurez quand vous y serez.
Je weet het als je er bent.
En voyant ça, vous saurez le monde en grand danger.
Als je hiernaar kijkt, weet je dat de wereld in groot gevaar is.
Vous le saurez quand je vous appellerai,
Je weet dat ik hem heb als ik je bel.
Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident».
Hier namaals zult gij weten, wie in eene duidelijke dwaling verkeert.
Vous saurez tout sur D-man.
Dan weten jullie alles over de D-man.
Appelez-nous quand vous saurez ce qui se passe.
Bel als u weet wat er gebeurt.
Prévenez-moi quand vous saurez la cause du décès?
Laat je me de doodsoorzaak weten?
Quand vous en saurez plus, on reparlera.
Als je meer weet, praten we verder.
Vous saurez mieux comment la préparer à ces tristes nouvelles.
U weet het beste hoe haar voor te bereiden op het verdrietige nieuws.
Dès que je serais libre, vous et le monde saurez ce que je sais.
Zodra ik vrij ben zal iedereen weten wat ik weet.
Appelez-moi dès que vous en saurez plus.
Bel me zodra jullie meer weten.
Et vous saurez à l'avance si on va survivre ou non.
En dan weet je van te voren of je wel of niet blijft leven.
Trouvez la pièce 105, et vous en saurez plus sur Peter MacLeish.
Vind kamer 105... en je zult meer weten over Peter MacLeish.
Vous ne le saurez que si vous essayez.
Je weet het alleen als je het probeert.
S'ils y pensent ou en rêvent, alors vous le saurez.
Als ze het denken of dromen, dan zul je het weten.
Vous saurez qu'il arrive quand vous verrez sa tête.
Je weet dat de baby eraan komt, als je het hoofdje ziet.
Alors, vous saurez que je dis la vérité.
Dus u weet dat ik de waarheid spreek.
Vous saurez tout sur le trafic d'armes.
Alles wat je moet weten over de wapenhandel.
Puis on vous ramènera et vous saurez ce qui se passe.
Dan brengen we jullie terug en laten jullie weten wat er aan de hand is.
Vous avez mon numéro. Appelez-moi quand vous le saurez.
Je hebt m'n nummer, dus bel maar als je het weet.
Si je reviens avec du courrier, vous le saurez.
Als ik terugkom met post weet je het.
Bientôt vous saurez.
Dan zullen jullie weten.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1056

"Saurez" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer