SI DIEU IN NEDERLANDS

Vertaling van Si Dieu in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0249

Voorbeelden van het gebruik van Si Dieu in een zin en hun vertaling

Si Dieu avait existé, alors est-ce qu'il est éternel, vrai?
Als God bestond, dan is hij tijdloos, toch?
Si Dieu le veut, bien sûr.
Als god het wil, natuurlijk.

Of god

Comme si Dieu était venu à moi, me montrer la voie.
Net of God naar me toe is gekomen om me de weg te wijzen.
Vois si Dieu aime encore ce qu'il reste de toi.
Kijken of God nog steeds houdt van wat er over is.
Andere zin voorbeelden
Si Dieu portait un pantalon, il aurait une ceinture comme ça.
Als God een broek zou dragen, zou hij vast zo'n riem hebben.
Si Dieu ne t'a pas fait, c'est Pinwheel.
Als God je niet maakte, deed Pinwheel 't.
Si Dieu le veut, nous serons à la maison bientôt.
Als God het wil, zullen we snel weer thuis zijn.
Si Dieu peut me pardonner, pourquoi pas toi?
Als God me kan vergeven, waarom jij dan niet?
Si Dieu avait voulu que les hommes aient les joues lisses.
Als God had gewild dat de man gladde wangen had.
Nulle part. Mais si Dieu demande, j'étais avec toi.
Nergens, maar als God het vraagt was ik bij jou.
Mon frère, si Dieu le veut, on va te tirer de là!
Mijn broeder, als God het wil, halen we je hieruit!
Oui, si Dieu le veut.
Ja, als God het wil.
Pourquoi pas, si Dieu le veut.
Waarom niet? Als God het wilt.
A toi aussi, si Dieu le veut.
Jij ook, als God 't wil.
Si Dieu existait, il n'aurait pas laissé papa mourir.
Als God bestond, had hij papa niet laten doodgaan.
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Als God niet bestond, zouden we hem moeten verzinnen.
Si Dieu le veut.
Als God het wil.
Mais si Dieu n'existe pas, comme le célèbre Dostoïevski a souligné.
Maar als God niet bestaat, zoals de beroemde Dostojevski hierop wees.
Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis.
Als God niet bestaat, dan is alles toegestaan​​.
Si Dieu est bon et que nous sommes chanceux.
Als God goed is, en we geluk hebben.
Le Niger sera riche, si Dieu le veut.
Niger zal rijk zijn, als god 't wil.
Si Dieu existe.
Als er een God is.
Gurshaan, si Dieu veut, Il te montrera sûrement un chemin.
Gurshaan, als God't wil, dan laat Hij je de weg zien.
Je ne sais pas si Dieu a eu une quelconque influence sur ma décision.
Ik weet niet of God m'n beslissing heeft beïnvloed.
Je me demandais si Dieu essayait de me parler dans mon sommeil.
Ik vroeg me af of God tegen me sprak.
Je me demande si Dieu pardonne nos pires péchés?
Ik vraag me af... zou God ook echt onze zwaarste misdaden vergeven?
Je me demande parfois si Dieu l'a pardonnée?
Soms vraag ik me af of God haar vergeeft, weet je?
Si Dieu n'en avait fait qu'un, il aurait été parfait.
Als de Heer er één mens van had gemaakt, was dat de perfecte mens.
Si Dieu le veut, qu'il en soit ainsi.
Als dat Gods wil is, dan zij het zo.
Si Dieu le veut.
Het is Gods wil.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0249

Woord voor woord vertaling


si
- als indien of zo wanneer hoewel wel ja

"Si dieu" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer