SONIA IN NEDERLANDS

Vertaling van Sonia in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0252

Voorbeelden van het gebruik van Sonia in een zin en hun vertaling

Sonya

( sonya , sonia )
Sonia, c'est Cooper à la sortie arrière.
Sonya, hier Cooper bij de achteruitgang.
Sonia, merci pour ce merveilleux tableau des places.
Sonya, bedankt voor dit prachtige overzicht bord.

Sonja

( sonja , sonia )
Je pensais que votre amie Sonia pourrait savoir où vous étiez.
Hij dacht dat je vriendin Sonja wel zou weten waar je was.
À Sonia pour toujours.
Voor Sonja, voor altijd.
Andere zin voorbeelden
Sonia, voici mon ami Sacha.
Sonia, dit is mijn vriend Sacha.
Mrad, Sonia, née à Sfax(Tunisie) le 8 mars 1965.
Mrad, Sonia, geboren te Sfax( Tunesië) op 8 maart 1965.
Pourquoi tu m'as forcé à jeter le lit et la chaise de Sonia?
Waarom moest ik dan die Sonia bed en stoel wegdoen?
Sonia, attends!
Sonia, wacht!
Ça fait qu'avec Sonia, nous avons déjà perdu trois des nôtres.
Samen met Sonja hebben we al drie van onze mensen verloren.
Pour Sonia!
Voor Sonja!
Sonia a raison. Flirter est mal.
Sonia heeft gelijk, flirten is verkeerd.
Sonia, tu en as pensé quoi?
Sonya, wat vind jij er van?
Qui aurait pu souhaiter la mort de Sonia?
Wie zou Sonja dood willen hebben?
Sonia a-t-elle blessé quelqu'un?
Heeft Sonya ooit iemand pijn gedaan?
Abdelhedi, Sonia, née à Sfax(Tunisie) le 20 août 1970.
Abdelhedi, Sonia, geboren te Sfax( Tunesië) op 20 augustus 1970.
L'ancienne coloc de Sonia Baker,
Sonja Baker's oude kamergenoot.
Sonia, tu ne devrais pas boire de cette façon!
Sonia, je moet niet zo drinken!
Et cette petite Sonia Thomas gagne toujours le concours!
En die kleine Sonya Thomas wint altijd!
Il était en ragé parce que Sonia ne lui donnait plus de renseignements.
Hij was geïrriteerd omdat Sonja hem niets meer wou geven.
Duda, Sonia, née à Krapkowice(Pologne) le 10 février 1956.
Duda, Sonia, geboren te Krapkowice( Polen) op 10 februari 1956.
Que ressens-tu vraiment pour Sonia?
Hoe voel je je echt over Sonya?
Je trinque à Sonia, mes amis!
Op Sonia! Vrienden!
Qui aurait pu souhaiter la mort de Sonia?- Quoi?
Het maakt niet uit wat Sonja heeft gedaan?
Merci. Appelle-moi Sonia.
Dank je, zeg maar Sonya.
Et ma mère, Sonia.
En mijn moeder Sonya.
Il a été tué par balle la veille de la mort de Sonia.
Hij is neergeschoten, de avond voordat Sonja stierf, is Deshaun omgebracht.
Ton ex, Sonia?
Je ex-vriendin Sonia?
C'est Tess, pas Sonia.
Dat is Tess, niet Sonya.
Dominic Foy. C'est un ami de Sonia.
Dominic Foy, hij was een vriend van Sonja.
Petite Sonia.
Kleine Sonia.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0252

Zie ook


sonia baker
sonia baker sonja baker
petite sonia
kleine sonia sonjetsjka kleine sonya
à sonia
aan sonia voor sonja
pour sonia
voor sonia over sonya voor sonja
que sonia
dat sonia dat sonja
avec sonia
samen met sonia samen met sonja met sonya
c'est sonia
sonia et moi
sonia en ik
sonia et henry
sonia en henry
le lit de sonia
het sonia bed
le père de sonia
sonia's vader
un ami de sonia
een vriend van sonia een vriend van sonja

S Synoniemen van "sonia"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer