SURVEILLENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Surveillent in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.8845

Voorbeelden van het gebruik van Surveillent in een zin en hun vertaling

Combien de vos hommes surveillent les sorties?
Hoeveel mannen bewaken de uitgangen?
Ils surveillent l'équipage.
Zij bewaken de crew.
Ils surveillent en permanence l'évolution de la situation.
Zij volgen de ontwikkeling van de situatie voortdurend.
Ils me surveillent?
Volgen ze mij ook?
Ils te surveillent sûrement- via la webcam.
Ze kijken waarschijnlijk nu naar je door de webcam.
Ils te surveillent sûrement depuis la webcam.
Ze kijken waarschijnlijk nu naar je door de webcam.
Ils surveillent les accidents nucléaires.
Zij controleren nucleaire ongevallen.
Ils surveillent le contenu de nos panneaux.
Ze controleren onze borden op suggestieve inhoud.

Gaten houden

Tu sais à quel point ils me surveillent!
Weet je hoe scherp ze me in de gaten houden?
S'ils me surveillent.
Als ze me in de gaten houden.
Ils nous surveillent depuis le poste des pompiers.
Ze letten op ons vanaf die brandweerkazerne bij de brug.
Nate et Amaya surveillent le Waverider.
Nate en Amaya letten op de Waverider.
Andere zin voorbeelden
Les États membres surveillent la plantation et l'arrachage des superficies considérées.
De lidstaten houden toezicht op de aanplant en het rooien van wijnstokken op de betrokken oppervlakten.
Ils surveillent la ferme.
Ze bewaken de boerderij.
Mes hommes surveillent le bâtiment.
Mijn mannen bewaken het gebouw.
Ils le surveillent toute la journée, tous les jours.
Ze volgen hem de hele dag, elke dag.
Ils surveillent toutes les sorties.
Ze bewaken alle uitgangen.
Ils me surveillent.
Ze moeten me volgen.
Les Mongols surveillent le fleuve, mais le ravitaillement arrivera bientôt.
De Mongolen bewaken de rivier bij Quinsai, maar je voorraden komen binnenkort.
Je sais quand ils surveillent. Et quand ils ne surveillent pas.
Ik weet wanneer ze kijken en wanneer ze offline zijn.
Ils surveillent aussi l'usage qui est fait des aides financières de la Commission.
Zij controleren ook het gebruik van de steunmiddelen van de Commissie.
Ils nous surveillent.
Ze kijken naar ons.
Ils surveillent toutes les plates-formes.
Ze bewaken alle landingsruimen.
Les magazines surveillent constamment.
De roddelbladen liggen altijd op de loer.
Des agents surveillent cent cibles potentielles tout au long de l'état.
Mijn agenten bewaken 100 mogelijke doelwitten langs de hele westkust.
Ça évitera que les gardiens nous surveillent.
Ik wil niet dat ze ons in de gaten houden.
Ils surveillent les frontières.
Ze controleren de grens nauwkeurig.
Ils surveillent tout le temps?
Kijken ze constant?
Ils surveillent la position de leurs voisins.
Ze monitoren de positie van hun buren.
Pour que la plupart de nos filles surveillent leur poids.
Veel van onze meisjes letten op hun gewicht.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.8845

Zie ook


nous surveillent
ons in de gaten houden kijken naar ons uitkijk
qu'ils surveillent
die zij bewaken die ermee bewaakt worden
ils nous surveillent
ze ons in de gaten houden ze letten op ons ze kijken naar ons ze hebben ons bekeken
ils me surveillent
ze houden me in de gaten volgen ze mij ze me in het oog houden ze schaduwen me
surveillent et contrôlent
bewaken en controleren te bewaken en te beheersen controle en toezicht
ils te surveillent
ze houden je in de gaten ze jou in de gaten houden bekijken ze jou ze letten op jou
qui surveillent l'or
de gaten , die het goud bewaken die op het goud letten
hommes nous surveillent
mensen kijken naar ons mannen houden ons
ils vous surveillent
ze hebben je in de gaten gehouden ze je in de gaten houden ze naar je keken
ils surveillent toutes
ze bewaken alle ze letten op eventuele
surveillent la réalisation
toezicht te houden op de uitvoering van toe op de realisatie van
ceux qui surveillent
degenen die met de bewaking diegenen die in zij die in
te surveillent aussi
houden jou ook in de gaten
surveillent les écrans
kijken naar de monitoren
surveillent la météo
het weer in de gaten
surveillent ma maison
mijn huis in de gaten hield

"Surveillent" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer