TENTES IN NEDERLANDS

Vertaling van Tentes in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0852

Voorbeelden van het gebruik van Tentes in een zin en hun vertaling

Tu tentes de tuer Echo.
Jij probeert Echo te doden.
Si tu tentes quoi que ce soit, je m'en servirai.
Als je iets probeert, ben ik niet bang om dit te gebruiken.
Tu tentes ta chance?
Wil jij ook?
Tu tentes de la retrouver?
Wil je het terug?
Ne foutez pas vos tentes dans un putain de parking!
Geen tent op een parkeerplaats zetten!
Retournez à vos tentes!
Terug naar je tent!
Andere zin voorbeelden
Tentes de cueilleurs de yarsagumba.
Tenten van yarsagumbaplukkers.
Ne chie pas dans les tentes des autres?
Poep niet in tenten van anderen?
Il y a des tentes dans ton salon.
Er staan tenten in je woonkamer.
Dormir dans des tentes. Ni chiottes, ni douches.
Slapen in tenten, geen toilet, geen douche.
Tu tentes d'arrêter le tueur.
Jij probeert de moordenaar te stoppen.
Si ton père tentes de me tuer, je me défendrais.
Als je vader me probeert te vermoorden... zal ik mezelf verdedigen.
Nous avons des tentes, une rivière, des campeurs.
We hebben tenten, een rivier, kampeerwagens.
Tu tentes un contre six?
Wil je ons nu alle zes aanpakken?
Qu'est-ce que tu tentes de provoquer?
Wie probeer je te provoceren?
Et ces grandes robes à fleurs... On aurait dit des tentes avec des têtes.
Met die grote bloemenjurken waren het net tenten met hoofden.
Tu tentes d'arrêter le tueur.
Jij probeerde de moordenaar te stoppen.
Tu tentes de dire un truc?
Probeer je iets te zeggen?
Retournez dans vos tentes.
Terug naar jullie tent.
Tu tentes le look méchant garçon?
Wil je de look van de slechterik?
Tu tentes d'aller mieux.
Je probeert beter te worden.
Il y a trop de monde et pas assez de tentes.
Er zijn te veel mensen en niet genoeg tenten.
Tu tentes de te débarrasser de moi?
Wil je mij hier kwijt?
Mais toi, tu tentes de t'évader dès la première semaine.
Jij probeerde de eerste week al te ontsnappen.
Tu tentes de me réconforter, ou de m'achever?
Probeer je me op te beuren, of af te maken?
Si tu tentes quoi que ce soit, je vous tuerai tous.
Als je iets probeert, zal ik jullie allemaal vermoorden.
Tu tentes de comprendre ce qui cloche, comme dans tes livres.
Je wilt weten wat er mis mee is, vandaar die boeken.
Je sais qu'elle aimait... les tentes.
Ik weet dat ze van... tenten hield.
Je ne sais pas ce que tu tentes de prouver mais trop c'est trop.
Ik weet niet wat je wilt bewijzen, maar genoeg is genoeg.
Si tu tentes de t'évader, ils nous tueront tous.
Als jij probeert te ontsnappen... worden wij gedood.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0852

"Tentes" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer