THERESA IN NEDERLANDS

Vertaling van Theresa in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0497

Voorbeelden van het gebruik van Theresa in een zin en hun vertaling

Dis-le à Theresa, je te tue.
Als je dit tegen Teresa zegt, ga je eraan.
De plus, Theresa était ma môme.
Plus, Teresa was mijn meisje,

Theresa's

Le corps de Theresa n'a jamais été retrouvé.
Theresa's lichaam is nooit gevonden.
On a toujours pas trouvé le corps de Theresa Barton.
We hebben Theresa's lichaam nog niet.
Andere zin voorbeelden
Aframah, Theresa, née à Techiman(Ghana) le 12 septembre 1959.
Aframah, Theresa, geboren te Techiman( Ghana) op 12 september 1959.
Theresa, votre bébé a une tumeur.
Theresa, je baby heeft een tumor.
Theresa Whitaker devrait être ici.
Theresa Whitaker zou hier moeten liggen.
Theresa et Alfred Candela.
Theresa en Alfred Candela.
Theresa Williams était clairement une gêne pour moi.
Teresa Williams was een doorn in m'n oog,
Theresa est enceinte.
Theresa is zwanger.
Est-ce que la mère de Theresa est au courant?
Weet Theresa's moeder het al?
Un truand et vous dans une chaîne d'amitié à la Mère Theresa?
Die hufter en u als een keten van Moeders Teresa?
Je vais vérifier les appels de Theresa Caldwell.
Ik ga Theresa's telefoongegevens natrekken.
Ca boume, Theresa?
Hoe is het, Teresa?
Theresa vient? Non?
Komt Theresa ook?
Le père de Theresa est un magnat du pétrole.
Theresa's vader is oliemagnaat.
Theresa loge chez nous.
Theresa logeert bij ons.
Ma fille, Theresa.
Mijn dochter, Teresa.
Centre de soins pour femmes de Saint Theresa.
Gezondheidskliniek voor vrouwen. St. Theresa's Hospital.
Theresa n'a pas de lecteur de DVD ni de magnétoscope.
Theresa heeft geen dvd-speler of videorecorder.
J'étais avec Ethan à la fête de fiançaille de Dan et Theresa- Ils sont fiancés?
Ik was met Ethan op Dan en Theresa's verlovingsfeest?
Ça pourrait être Theresa Barton.
Het kan Theresa Barton zijn.
Et Theresa?
En Theresa?
Theresa, c'était ma nounou.
Theresa. Ze was m'n kindermeisje.
Sue Burgess, la maman de Theresa.
Sue Burgess. De moeder van Theresa.
Aucun signe de Theresa?
Geen spoor van Theresa?
Theresa... veux-tu m'épouser?
Wil je met me trouwen, Theresa?
Désolé... Je pensais à Theresa.
Sorry, ik dacht aan Theresa.
Elle s'appelle Theresa Barton.
Ze heet Theresa Barton.
Qui est Theresa?
Wie is Theresa?

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0497

S Synoniemen van "theresa"


"Theresa" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer