TOUT CE QUE JE VEUX IN NEDERLANDS

Vertaling van Tout ce que je veux in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0342

alles wat ik wil (111) het enige wat ik wil (55) nu wil ik (3) alles wat ik wilde (4)

Voorbeelden van het gebruik van Tout ce que je veux in een zin en hun vertaling

Alles wat ik wil

Il est tout ce que je veux.
Hij is alles wat ik wil.
J'ai tout ce que je veux.
Ik heb alles wat ik wil.
Tout ce que je veux, c'est qu'on soit en sécurité.
Het enige wat ik wil, is dat we veilig zijn.
Tout ce que je veux, c'est qu'il soit puni.
Het enige wat ik wil, is dat hij gestraft wordt.
Tout ce que je veux, c'est survivre.
Nu wil ik gewoon overleven.
Tout ce que je veux c'est le toucher.
Nu wil ik er juist aanzitten.
Andere zin voorbeelden
Tout ce que je veux?
Alles wat ik wil?
Tout ce que je veux, c'est la vérité.
Het enige wat ik wil, is de waarheid.
Et c'est tout ce que je veux.
En dat is alles wat ik wilde.
Elizabeth incarne tout ce que je veux être.
Elizabeth belichaamt alles wat ik wil zijn.
Tout ce que je veux savoir.
Nu wil ik alleen maar weten.
C'est tout ce que je veux dire.
Dat is alles wat ik wilde zeggen.
J'ai tout ce que je veux.
Ik krijg alles wat ik wil.
Tout ce que je veux, c'est être chirurgien.
Het enige wat ik wil, is chirurg zijn.
Il est heureux, et c'est tout ce que je veux.
Ik weet dat hij gelukkig is, en dat is alles wat ik wilde.
Elle est tout ce que je veux être.
Zij is alles wat ik wil zijn.
Catherine, tout ce que je veux c'est que tu sois honnête.
Catherine, het enige wat ik wil is je eerlijkheid.
Tout ce que je veux,- c'est Vic Mackey.
Het enige wat ik wil is Vic Mackey.
Grâce à toi, j'ai tout ce que je veux.
Door jou heb ik alles wat ik wilde.
Tout ce que je veux, ce sont mes 39,60.
Alles wat ik wil is$3960.
Tout ce que je veux, c'est protéger mon enfant.
Het enige wat ik wil, is m'n kind beschermen.
Il est tout ce que je veux chez un homme.
Hij is alles wat ik wil in een man.
Tout ce que je veux dans la vie est là, devant moi.
Alles wat ik wil in het leven staat voor me.
Tout ce que je veux, c'est que nous rentrions à la maison.
Het enige wat ik wil, is dat we naar huis kunnen.
Tout ce que je veux... est votre pardon.
Het enige wat ik wil... is Uw vergiffenis.
Et c'est tout ce que je veux.
En dat is alles wat ik wil.
Tout ce que je veux.
Het enige wat ik wil.
Jesse, tout ce que je veux, c'est vous.
Jesse, alles wat ik wil ben jij.
Tout ce que je veux c'est ta grosse semence.
Alles wat ik wil is jou vette zaad.
Tout ce que je veux c'est connaître la vérité.
Het enige wat ik wil weten is de waarheid.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0342

"Tout ce que je veux" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer