TRÈS SYMPA IN NEDERLANDS

Vertaling van Très Sympa in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1111

erg aardig (31) heel leuk (14) heel aardig (14) heel mooi (6) echt aardig (6) erg leuk (5) erg mooi (5) zo aardig (4) echt leuk (4) heel vriendelijk (3) heel fijn (3) erg fijn (2)

Voorbeelden van het gebruik van Très Sympa in een zin en hun vertaling

C'est pas très sympa, Wendy.
Dat is niet erg aardig, Wendy.
Oui, Frank? C'était pas très sympa, La bas sur le marché.
Dat was niet erg aardig... daar op die markt.
Dedee, tu es très sympa, mais moi, je suis gay.
Dedee, ik vind je heel leuk, maar ik ben homo.
Très sympa.
Heel leuk.
Et très sympa.
C'est très sympa.
Dat is heel aardig van je.

Heel mooi

Très sympa.
Heel mooi.
Sympa, très sympa.
Mooi. Heel mooi.

Echt aardig

Il n'est pas très sympa avec moi.
Hij is niet echt aardig tegen mij.
C'est pas très sympa mais merci.
Dat is niet echt aardig, maar bedankt.

Erg leuk

Très sympa mais ça ira comme ça, merci.
Het kan erg leuk zijn, het komt wel goed. Heel erg bedankt.
Très sympa.
Erg leuk zelfs.
Andere zin voorbeelden
C'est très sympa de t'as part.
Dat is erg aardig van je.
Elle est très sympa, en fait. Elle essaie d'être quelqu'un de bien.
Ze is eigenlijk erg aardig en ze probeert een goed mens te zijn.
Oui, très sympa.
Ja. Heel leuk.
Ce n'est pas très sympa, Jensen.
Dat was niet erg aardig, Jensen.
C'est très sympa. Mais j'aurais bien aimé le rencontrer.
Dat is heel aardig, maar ik zou die kerel graag willen leren kennen.
Ça a l'air très sympa.
Dat klinkt heel leuk.
Ce serait très sympa.
Het wordt vast heel leuk.
Très sympa.
Heel aardig.
C'est très sympa.
Het is heel mooi.
C'est très sympa, mais non merci.
Dat is erg aardig van je. Dank je wel, maar nee.
Elle était très sympa.
Ze was echt aardig.
C'est très sympa, Doug.
Doug, het is erg mooi.
Elles ont l'air très sympa.
Ze lijken me erg aardig.
C'est très sympa.
Ja, het is heel leuk.
Je vous trouve très sympa. Excusez-moi de vous avoir mal jugé.
Ik vind je heel aardig en 't spijt me dat ik je verkeerd beoordeeld heb.
Très sympa.
Heel aardig.
Greg semble très sympa.
Greg lijkt me erg aardig.
C'était pas très sympa de ma part.
Dat was niet zo aardig van me.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1111

Zie ook


pas très sympa
niet erg aardig niet zo aardig niet leuk geen aardige
c'est très sympa
c'était très sympa
het was leuk leuk om het was geweldig dit was echt leuk
vraiment très sympa
toffe echt heel leuk erg , erg aardige
et très sympa
en heel aardig aardige en heel
semble très sympa
lijkt me erg aardig lijkt heel aardig
c'est pas très sympa
dat is niet erg aardig hij is weinig communicatief dat is niet zo aardig dat klinkt wel erg wrang dat is niet echt aardig
il est très sympa
hij is best aardig hij was hartstikke leuk hij is heel vriendelijk hij is zo leuk
elle est très sympa
ze is aardig ze is heel leuk ze is echt lief
tu es très sympa
je bent een aardige je bent erg aardig jij bent echt een aardige je bent heel aardig
un mec très sympa
zeer fatsoenlijke man hij is erg aardig
un type très sympa
goeie vent aardige kerel
une fille très sympa
leuke meid
ce n'est pas très sympa
dat was niet erg aardig dat is niet leuk dat is helemaal niet prettig dat is niet aardig
elle a été très sympa
ze was echt lief ze is erg aardig ze was wel heel leuk
pas très sympa avec moi
niet erg vriendelijk tegen me niet erg aardig tegen mij niet echt aardig tegen mij
il n'est pas très sympa
hij is geen aardige hij is niet echt aardig
n'as pas été très sympa
bent niet erg aardig was ook niet echt aardig

S Synoniemen van "très sympa"


très gentil
très bien
très aimable
vraiment gentil
très drôle
très amusant

"Très sympa" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer