TRAFIQUANTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Trafiquants in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1303

Voorbeelden van het gebruik van Trafiquants in een zin en hun vertaling

C'est une base d'opérations pour trafiquants de drogue et d'organes.
Het is de uitvalbasis voor smokkelaars, drugshandel, illegale organenhandel.
Sur une ancienne route de trafiquants.
Oude smokkelaars route.
Les rêves vendus par les trafiquants ne doivent pas abuser les populations.
De dromen die mensenhandelaars voorspiegelen, mogen de mensen het hoofd niet op hol brengen.
Tout ce qu'ils m'ont fait faire c'est regarder des photos de trafiquants.
Het enige wat ik mag doen is staren naar foto's van mensenhandelaars.
Ces trafiquants d'organes sont devenus sans gêne ces dernières années.
Deze orgaan handelaren Zijn bijzonder brutaal geworden in de afgelopen jaren.
Tu as l'air entièrement convaincu que Cooper s'est fait piéger par ces trafiquants.
Je lijkt helemaal overtuigd dat Cooper erin is geluisd door die handelaren.

Drugsdealers

( dealers , trafiquants de drogue , des vendeurs de drogue )
Les trafiquants, ça porte pas du tergal.
Drugsdealers dragen geen polyester vodden.
C'est votre explication? Tous les trafiquants se ressemblent?
Zeg je dat alle drugsdealers op elkaar lijken?
Les trafiquants se font ça entre eux.
Dealers doen dat bij elkaar.
Il me faut vos dossiers sur les trafiquants du coin.
Ik wil de dossiers van alle lokale dealers.
Il tuait les trafiquants de quel gang?
Wiens drugdealers schakelde hij uit?
Les trafiquants se disputent avec d'autres clients.
Drugdealers krijgen ruzie met klanten.
Andere zin voorbeelden
Vous croyez que j'ai des trafiquants dans mon coffre?
Denk je dat ik smokkelaars in mijn achterbak heb?
Dans un navire rempli de trafiquants et de voleurs.
In een schip vol met smokkelaars en dieven.
Les premiers trafiquants noirs ne vendaient même pas de drogues.
De eerste zwarte drugshandelaren verkochten geen drugs.
Ce n'est pas une procédure standard pour les trafiquants.
Nou, dat is geen standaard procedure voor mensenhandelaars.
Les trafiquants d'héroïne.
De heroïne smokkelaars.
Leurs relevés d'achats peuvent nous aider à trouver les trafiquants.
Hun verkoopgegevens kunnen helpen onze mensenhandelaars te vinden.
On a environ 20 jeunes femmes enlevées par des trafiquants.
Het gaat om ongeveer 20 jonge vrouwen ontvoerd door mensenhandelaars.
Mes gars font quoi avec les trafiquants?
Wat doen m'n jongens met drugsdealers?
Elle avait procédé à l'arrestation de deux trafiquants, et avait secouru quatre filles.
Ze maakte een mooie arrestatie, twee mensenhandelaars en ze redde vier meisjes.
Beaucoup de gens y postent... Des dissidents chinois, Des rebelles syriens, des trafiquants.
Veel mensen gebruiken het, Chinese dissidenten, Syrische rebellen, mensenhandelaars.
Je lui montre des photos de trafiquants arrêtés dans le coin.
Ik heb haar naar politiefoto's laten kijken van dealers die in dat gebied gearresteerd zijn.
Ce sont les trafiquants les criminels qui doivent être poursuivis.
Mensenhandelaren zijn criminelen en moeten als zodanig worden vervolgd.
Il a fermé 33 labos et arrêté 346 trafiquants.
Hij rolde 33 labs op en arresteerde 346 drugdealers.
Il faut trouver ces trafiquants.
We moeten die mensenhandelaars vinden.
La confiscation des biens des trafiquants devrait permettre d'indemniser leurs victimes.
De van mensenhandelaren inbeslaggenomen goederen moeten het mogelijk maken de slachtoffers schadeloos te stellen.
J'ai appris que tu t'attaquais à des trafiquants.
Je nam het tegen mensenhandelaren op.
Jusqu'à ce que les trafiquants de Miami le volent.
Tot de smokkelaars uit Miami hem stalen.
Les trafiquants non plus.
De handelaren ook niet.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1303

Zie ook


trafiquants d'organes
orgaan-rovers orgaanhandelaars orgaan handelaren
par les trafiquants
door de handelaars door de traficanten door mensensmokkelaars door de smokkelaars met de mensenhandelaars
que les trafiquants
dat de illegale drugshandelaars dat de mensenhandelaars dat de smokkelaars
sur les trafiquants
op de handelaren de plantage tegen
des réseaux de trafiquants
netwerken van mensenhandelaars van netwerken van mensensmokkelaars van de drugsbendes
des trafiquants d'êtres humains
een mensenhandelorganisatie mensenhandelaar
passeurs et de trafiquants
mensensmokkelaars en -handelaars
la lutte contre les trafiquants
de strijd tegen mensenhandelaren bestrijden van smokkelbendes strijd tegen drugshandelaren
les passeurs et les trafiquants
mensensmokkelaars en -handelaars van mensenhandelaars en -smokkelaars
et des trafiquants de drogue
smokkelaars en drugskoeriers en drugskoeriers met en drugsdealers
contre les trafiquants de drogue
tegen drugshandel om een drugsbende tegen de drughandelaars
pour les trafiquants de drogue
ten aanzien van de drugshandelaren om dealers
et les trafiquants de drogue
en de drugshandelaars en drughandelaren
les activités des trafiquants de drogue
de activiteiten van de drughandelaren de activiteiten van de drugsdealers
ce sont des trafiquants de drogue
zijn het drugdealers dit zijn drugsdealers

"Trafiquants" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer