TROUVER QUI IN NEDERLANDS

Vertaling van Trouver Qui in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0795

uitzoeken wie (90) uitvinden wie (20) te zoeken wie (18) vinden die (10) erachter komen wie (9) zoek uit wie (8) weten wie (7) achterhalen wie (7) ontdekken wie (3)

Voorbeelden van het gebruik van Trouver Qui in een zin en hun vertaling

Uitzoeken wie

On doit trouver qui les a envoyés.
We moeten uitzoeken wie ze gestuurd heeft.
On doit juste trouver qui l'a.
We moeten alleen uitzoeken wie 'm heeft.

Uitvinden wie

Il faut trouver qui a fait ça.
We moeten uitvinden wie de dader is.
Il faut trouver qui a employé Carson pour fabriquer cette arme.
We moeten uitvinden wie Carsen ingehuurd heeft om het virus te bewapenen.

Te zoeken wie

Ça vous sera plus facile de trouver qui fait ça.
Dus makkelijker uit te zoeken wie dit doet.
Nous devons aussi essayer de trouver qui pourrait être le vrai tueur.
We moeten ook proberen uit te zoeken wie de echte moordenaar is.

Vinden die

Vous allez trouver qui l'a tuée, hein?
Jullie gaan de gene vinden die haar heeft vermoord, toch?
On ferait mieux de ne rien trouver qui n'ait rien à faire ici.
We kunnen maar beter geen spullen vinden die hier niet horen te zijn.

Erachter komen wie

Nous devons trouver qui te hante, pour l'aider à avancer.
We moeten erachter komen wie jou volgt, dan kunnen we hem helpen verder te gaan.
Je dois trouver qui elle est.
Ik moet erachter komen wie zij is.

Zoek uit wie

Il faut trouver qui a baisé les Comacho. Avant eux!
Zoek uit wie de Comacho's afmaakte voor zij dat doen!
Trouver qui l'utilise et pister-le jusqu'à sa source.
Zoek uit wie het gebruikt, zoek naar de bron.
Andere zin voorbeelden
Je vais trouver qui tu es et où tu vis.
Ik ga uitzoeken wie je bent en waar je woont.
On va trouver qui a fait ça.
We moeten uitzoeken wie dit gedaan heeft.
Occupons-nous d'abord de Wyler. Il faut trouver qui il est.
We moeten uitvinden wie Wyler echt is.
Elle essayait de trouver qui en avait après Emily ce soir-là à l'école.
Ze probeerde uit te zoeken wie achter Emily aanging die avond in school.
Je dois trouver qui elle est.
Ik moet uitvinden wie ze is.
Je dois trouver qui a fait cela.
Ik moet uitzoeken wie dit gedaan heeft.
Nous devons trouver qui il est.
We moeten uitzoeken wie hij is.
On essaie de trouver qui est cet homme.
We proberen uit te zoeken wie deze man is.
Je vais trouver qui a fait ça et l'étriper.
Ik zal diegene vinden die dit gedaan heeft en ik zal ze pijn doen.
On a tous les deux besoin de trouver qui a tué Félix.
We moeten allebei uitvinden wie Felix heeft vermoord.
Donc, tu vas trouver qui est derrière ça.
Dus je gaat degene vinden die hier achter zit.
Je veux trouver qui a mis ça dans ma boîte.
Ik wil weten wie deze brief in mijn bus stak.
Je vais trouver qui a fait ça. Ok?
Ik ga uitzoeken wie dit gedaan heeft, oké?
Mais nous devons trouver qui sont les autres filles.
Maar we moeten erachter komen wie de andere meisjes zijn,
Pour m'aider à trouver qui l'a tué.
Dat helpt me om uit te zoeken wie hem heeft vermoord.
Ils n'ont jamais pu trouver qui l'avait enlevé?
Ze hebben nooit kunnen uitvinden wie het was?
J'essaye de trouver qui l'a tué.
Wel ik probeer uit te zoeken wie hem heeft vermoord.
Il faut trouver qui est l'autre type au téléphone.
Zoek uit wie de andere man aan de telefoon was,

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0795

Zie ook


pour trouver qui
te zoeken wie te vinden wie om erachter te komen wie
et trouver qui
en uitzoeken wie en zoek uit wie en zoeken uit wie en uitvinden wie en erachter kunnen komen wie
trouver qui vous
uitzoeken wie u te vinden wie met jouw zoeken naar wie je
trouver qui t'
vinden die jou uitzoeken wie je
trouver qui m'
uitzoeken wie me te zoeken wie me
je vais trouver qui
ik ga uitzoeken wie ik zoek uit wie ik zal erachter komen wie ik ga erachter komen wie
il faut trouver qui
we moeten uitvinden wie we moeten er achter komen wie moeten we uitzoeken wie we moeten weten wie
nous allons trouver qui
we gaan uitzoeken wie wij moeten uitzoeken wie we zullen erachter komen wie
tu dois trouver qui
je moet uitzoeken wie jij moet erachter komen wie jij moet ontdekken wie jij moet raden welke
m'aider à trouver qui
me helpen uitzoeken wie mij helpen erachter te komen wie om me te helpen uitvinden wie
trouver qui fait ça
te zoeken wie dit doet de dader vinden
tu vas trouver qui
zoek uit wie je gaat degene vinden die

Zinnen in alfabetische volgorde


trouver qui

"Trouver qui" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer