TRUMAN IN NEDERLANDS

Vertaling van Truman in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0678

Voorbeelden van het gebruik van Truman in een zin en hun vertaling

De truman

Ils ont le protocole Truman.
Ze hebben de Truman protocol.
Dites-lui que j'ai choisi la collection Truman.
Zeg maar dat ze de Truman collectie moet pakken.

Het truman

Tu as déjà trouvé le Protocol Truman?
Heb jij het Truman Protocol al gevonden?
Donc c'est en quelque sorte connecté au Protocole Truman.
Dus hoe dan ook verbindt het met het Truman Protocol.

Trumans

Vous êtes l'homme de Truman.
Je bent een van Trumans mannen.
Nous avons une espionne de Truman dans la maison maintenant.
We hebben nu een spion in Trumans huis zitten.
Andere zin voorbeelden
George Truman est merveilleux.
George Truman is geweldig.
T'as trouvé Truman?
Heb je Truman gevonden?
Truman, on doit partir! Maintenant!
Truman, we moeten nu gaan!
Shérif Truman, je ne suis pas là.
Sheriff Truman, ik ben er niet.
Truman est à Blair House.
Truman zit in Blair House.
L'USS Truman dans la Mer Rouge, près du Golfe de Guinée.
De U.S.S. Truman in de Rode Zee, bij de golf van Guinea.
Will Truman, votre mère est à l'accueil.
Will Truman, je moeder staat bij de receptie.
Voici Ed Truman, du gouvernement des États-Unis.
Dit is Ed Truman van de VS overheid.
John Truman Carter, docteur.
John Truman Carter, arts.
Je vous aime, Shérif Truman.
Ik hou van jou, sheriff Truman.
Ils sont morts, Truman.
Ze zijn dood, Truman.
La famille, toi et moi, Truman et moi.
Familie, jij en ik. Truman en ik.
Je le faisais toujours, Truman l'a choisie.
Dat deed ik altijd. Truman heeft hem uitgekozen.
Son nom est Truman.
Zijn naam is Truman.
Tu es aussi courageux que Roosevelt, Truman et Lincoln.
Je bent een even dappere man als FDR en Truman en Lincoln.
Grace adler et will truman.
Grace Adler en Will Truman.
Je ne suis pas officier, Truman.
Ik ben geen officier, Truman.
Plus de nettoyage d'armes, Truman.
Nog meer wapens schoonmaken, Truman.
C'est ce que j'ai dit, Truman.
Dat zei ik je toch al, Truman.
La biographie de Truman?
De Truman biografie?
La femme de Truman n'est jamais fatiguée à force d'écrire?
Wordt Truman's vrouw nooit moe van dat schrijven?
Je connais les filles Truman.
Ik ken de Truman meisjes.
Le shérif Truman compte pour toi.
Sheriff Truman is belangrijk voor je.
Il semblerait que le FBI aient le protocole Truman. Quoi?
Het ziet er naar uit dat de FBI het Truman Protocol heeft?

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0678

"Truman" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer