TU L'AS DÉJÀ IN NEDERLANDS

Vertaling van Tu L'as Déjà in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0358

heb je al (21) heb je het ooit (4) je hebt dit eerder (3) heb je hem weleens (2) had je al (3)

Voorbeelden van het gebruik van Tu L'as Déjà in een zin en hun vertaling

Tu l'as déjà dit.
Heb je al gezegd.
Tu l'as déjà baisé?- Pas ça,?
Heb je al met hem geneukt?

Heb je het ooit

Ma belle! Tu l'as déjà fait avec un zombie?
Hé schatje, heb je het ooit met een zombie gedaan?
Tu l'as déjà fait sur une table d'opération?
Heb je het ooit op een operatietafel gedaan?

Je hebt dit eerder

Tu l'as déjà fait.
Je hebt dit eerder gedaan.
C'est vrai, tu l'as déjà fait.
Ja, je hebt dit eerder gedaan.

Heb je hem weleens

Tu l'as déjà vu?
Heb je hem weleens gezien?
Tu l'as déjà vu courir?
Heb je hem weleens zien racen?
Andere zin voorbeelden
Si, tu l'as déjà fait!
Dat heb je al gedaan!
Oui, tu l'as déjà dit.
Dat heb je al gezegd.
Tu l'as déjà fait dans un lit à baldaquin?
Heb je het ooit op een hemelbed gedaan?
Ouais, tu l'as déjà fait plein de fois.
Dat heb je al zo vaak gedaan.
Tu l'as déjà fait dans une caravane?
Heb je het ooit in een woonwagen gedaan?
Tu l'as déjà entendu.
Je hebt dit eerder gehoord.
Ouais Eric, tu l'as déjà dit.
Dat had je al gezegd.
Tu l'as déjà fait ça mon pote!
Zoiets heb je al gedaan!
Oui, tu l'as déjà dit,
Ja, dat had je al gezegd.
Tu l'as déjà essayé.
Die had je al gehad.
Zut, tu l'as déjà fait.
Wacht, dat heb je al gedaan.
Tu l'as déjà pelotée?
Heb je al gevoeld?
Mais tu l'as déjà échangé.
Maar dat heb je al weggegeven.
Hey, tu l'as déjà fait.
Dat heb je al gedaan.
Tu l'as déjà retenu?
Heb je al een busje gehuurd?
Ouais.- Tu l'as déjà suggéré.
Dat heb je al voorgesteld.
Tu l'as déjà posée.
Heb je al gedaan.
Tu l'as déjà regardé avec un peu de recul?
Heb je al even van deze afstand bekeken?
Mais tu l'as déjà fait.
Maar dat heb je al gedaan.
Tu l'as déjà fait?
Heb je al resultaten?
Tu l'as déjà demandé trois fois!
Die heb je al drie keer gehoord!
Je crois que tu l'as déjà mentionné.
Dat heb je al gezegd.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0358

Zie ook


tu l'as déjà dit
dat heb je al gezegd dat zei je al je eerder gezegd
tu l'as déjà vu
heb je hem ooit zien heb je hem weleens zien je hebt het al gezien jij hem wel eens
tu l'as déjà rencontré
je 'm ooit ontmoet je ontmoette haar al je hebt haar toch ontmoet heb je hem al ontmoet
mais tu l'as déjà
maar je hebt hem al maar heb je het wel eens maar dit heb je vaker
tu l'as déjà vue
heb je haar al gezien heb je haar ooit zien heb je haar weleens zien had je toch al gezien heb je haar eerder gezien
tu l'as déjà embrassée
heb je haar al gekust
tu l'as déjà trouvé
je hebt hem al gevonden
tu l'as déjà utilisé
je het ooit gebruikt je hebt hem al eens gebruikt
que tu l'as déjà fait
dat je dat al gedaan hebt dat je dat eerder hebt gedaan dan je al hebt gedaan
mais tu l'as déjà fait
maar dat heb je wel gedaan maar dat heb je al gedaan maar dit heb je vaker gedaan maar dat deed je al
tu étais déjà
je was al zaten jullie al wist je al , is was jij toen al
tu le sais déjà
wist je al je dat al weet

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


tu l'as déjà

"Tu l'as déjà" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer