TU ME DONNES IN NEDERLANDS

Vertaling van Tu Me Donnes in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0277

Voorbeelden van het gebruik van Tu Me Donnes in een zin en hun vertaling

Tu me donnes un avantage.
Je geeft me een voordeel.
Mais, tu me donnes une chance.
Maar je geeft me een kans.
Tu me donnes la nostalgie de l'ancien hôpital.
Je bezorgt me heimwee naar het oude ziekenhuis.
Tu me donnes un complexe.
Je bezorgt me een complex.
Tu me donnes le vertige.
Je maakt me duizelig.
Tu me donnes des nausées.
Je maakt me misselijk.

Jij zorgt ervoor

Tu me donnes envie d'être une meilleure Fae.
Jij zorgt ervoor dat ik me beter wil gedragen.
Tu me donnes envie d'être meilleur.
Jij zorgt ervoor dat ik beter wil zijn.
Andere zin voorbeelden
Tu me donnes la permission.
Je geeft me toestemming.
Tu me donnes une voiture?
Je geeft me een auto?
Tu me donnes des cauchemars.
Je bezorgt me nachtmerries.
Et tu me donnes... votre nom?
En je geeft me... Hoe heet je?
Pourquoi tu me donnes un rêve?
Waarom geef je me een droom?
Tu me donnes le tournis.
Je maakt me duizelig.
Tu me donnes la migraine.
Je bezorgt me hoofdpijn.
Tu me donnes la nausée!
Je maakt me misselijk!
Tu me donnes mal au crâne.
Je bezorgt me gewoon... hoofdpijn.
Tu me donnes un ultimatum?
Geef je me nu een ultimatum?
Tu me donnes envie d'être bon.
Jij zorgt ervoor dat ik goed wil zijn.
Tu me donnes une minutes?
Je geeft me een minuut?
Tu me donnes.
Je geeft me.
Tu me donnes le sandwich-compliment?
Geef je me een compliment sandwich?
Tu me donnes ton numéro de téléphone?
Geef je me je telefoonnummer?
Tu me donnes la migraine.
Je geeft me hoofdpijn.
Tu me donnes un coussin de canapé?
Je geeft me een bankkussen?
Sérieux, tu me donnes quoi?
Serieus, wat geef je me?
Tu me donnes de l'argent?
Geef je me geld?
Mais tu me donnes le code.
Maar je geeft me de code.
Alors, tu me donnes tout ton argent.
Je geeft me nu dus al je geld.
C'est la première fois que tu me donnes une raison de t'injurier!
Voor het eerst geef je me een reden om je uit te schelden!

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0277

Zie ook


et tu me donnes
en jij geeft mij en dan geef je me
tu me donnes ton
geef je me je
tu me donnes tout
je geeft me alles jij geeft mij al bezorg me alle
mais tu me donnes
maar je geeft me maar dan geef je me
tu me donnes pas
je me niet geeft jij me nooit gaf geef je me geen
tu me donnes des ordres
hoezo commandeer je mij geef jij me bevelen je me nu te bevelen
tu me donnes des conseils
jij mij zoenadvies je geeft me acteertips geef jij me raad geef je mij advies
tu me donnes ton arme
je me het pistool geeft geeft me je wapen
tu me donnes une raison
je geeft mij een reden om geef je me daar reden
tu me donnes l' argent
je me het geld geeft jij geeft mij het geld
pourquoi tu me donnes ça
waarom geef me je dit waarom krijg ik dit
que tu me le donnes
dat je me het geeft

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


tu me donnes

"Tu me donnes" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer