UN ŒUF IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Œuf in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.055

Voorbeelden van het gebruik van Un Œuf in een zin en hun vertaling

Ei

( œuf , ovule , egg )
Un œuf, des chips et du pain à la confiture.
Ei en friet met jamkoekjes.
C'est un œuf maudit.
Dat is een vervloekt ei.
Ponds un œuf!
Leg een ei!
Tu marches comme si tu cachais un œuf entre tes fesses.
Je loopt alsof je een ei tussen je billen hebt zitten.
Andere zin voorbeelden
Je peux vous cuire un œuf?
Wil je nog een gekookt eitje?
Le dernier dans l'eau est un œuf pourri.
De laatste in het water is een rotte ei.
J'ai un œuf et des MM's.
Ik heb 'n ei en 'n paar snoepjes.
Fais-toi cuire un œuf.
Ga dan een ei koken.
Tu imagines ce que l'humanité pourrait atteindre avec un œuf intact?
Kan je je voorstellen wat de mensheid kan bereiken met een intact ei?
On me cuirait un œuf sur le bide.
Je kan een ei bakken op m'n buik.
Ce Brésilien s'est fait cuire un œuf au lieu d'être au travail.
Die Braziliaan kookte 'n ei in plaats van te gaan werken.
C'était un œuf différent.
Dat was een ander ei.
C'était un œuf et un spermatozoïde.
Zij waren een eitje en een zaadje.
Vous faites tomber un œuf.
Je laat een ei vallen.
Parce que deux mois plus tôt, un chômeur brésilien s'est fait cuire un œuf.
Omdat twee maanden eerder 'n Braziliaanse werkloze 'n ei kookte.
Tu veux un œuf?
Wil je een eitje?
On a fertilisé un œuf qu'on a implanté dans mon abdomen.
We bevruchtten 'n ei en plaatsten 't in m'n onderbuik.
Elle m'a prêté un œuf.
Ze heeft me ooit 'n ei geleend.
Le dernier est un œuf pourri.
De laatste is een rot ei.
D'abord, ils sont dans un œuf qui est rond.
Eerst zitten ze in een ei, dat rond is.
Je sais faire cuire un œuf.
Ik kan een eitje bakken.
C'est un œuf.
Ze is 'n ei.
Le dernier à la plage est un œuf pourri!
De laatste op het strand is een rot ei!
On m'a lancé un œuf sur la tête.
Ik kreeg een ei op m'n kop.
Tu es sûr de pouvoir trouver un œuf?
En je kan aan 'n ei komen?
Un œuf noir?
Een zwart ei?
Tu veux un œuf?
Wil je een ei?
Un shooter de liqueur et un œuf cru.
Een shot Jägermeister met een rauw ei.
Il conduit si bien qu'on ferait cuire un œuf sur le moteur.
Hij rijdt zo gladjes dat je een ei kunt koken op de motor.
Mais chacune de ces créatures provient d'un œuf,
Maar die dingen komen allemaal uit 'n ei.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.055

Zie ook


comme un œuf
als een ei
c'est un œuf
het een ei is dat het een ei ze is 'n ei
un œuf dessus
ei op de top
ai un œuf
heb 'n ei
un œuf vibrant
vibrerend op ei dat zit te vibreren
un œuf anonyme
anoniem ei
est un œuf pourri
is een rotte ei is , is een rot ei
un œuf de fabergé
een fabergé-ei fabergé ei
un œuf ou deux
of twee eieren een ei of twee
dans un œuf géant
in een reuze ei. in een gigantisch ei
ferait cuire un œuf
een ei kunt koken
tu veux un œuf
wil je een eitje
il y a un œuf
zit er een ei hij kreeg ei
un seul œuf
maar één ei één eitje
l' œuf
ei eieren
œuf cru
een rauw ei rauwe eieren
œuf ni
het ei of of eieren
vrai œuf
echt ei

Woord voor woord vertaling


œuf
- ei eieren

"Un œuf" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer