UN ABRUTI IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Abruti in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1936

Voorbeelden van het gebruik van Un Abruti in een zin en hun vertaling

Je suis pas un abruti, j'ai fait des études.
Ik ben geen idioot. Ik heb op de hogere school gezeten.
Je suis pas un abruti.
Ik ben geen idioot.
T'es un abruti, Wendell.
Je bent een idioot, Wendell.
Comme"T'es un abruti"?
Jij bent een idioot?

Eikel

( connard , con , crétin )
Tu n'es pas un abruti, n'est-ce pas?- Non?
Jij bent toch geen eikel, hè?
Il devient un abruti total!
Hij wordt een totale eikel!

Een eikel

Un abruti, très chère.
Een eikel, lieverd.
C'est un abruti, et un Juif, en plus.
Hij is een eikel en joods.

Sukkel

( idiot , crétin , imbécile )
Je suis pas un abruti.
Ik ben toch geen sukkel.
Tu ne penses pas que je suis un abruti?
Vind je me geen sukkel?
J'ai été un abruti et je suis désolé.
Ik was een lul en het spijt me.
C'est juste un abruti.
Alleen een lul.
Andere zin voorbeelden
C'est aussi un abruti, dans votre univers?
Is hij bij jullie ook zo'n eikel?
Pas un abruti.
Geen eikel.
C'est pas un abruti, tu sais.
En dat is geen idioot, weet je.
Je ne suis pas un abruti.
Ik ben geen idioot,
Ton frère est un abruti.
Je broer is zo'n lul.
T'es vraiment un abruti.
Wat ben je toch een eikel.
Alors il claquait son bec contre le verre comme un abruti total.
Dus het dreunde zjin snavel tegen het glas als een totale idioot.
Un abruti a essayé d'envoyer une lettre avec.
Een idioot heeft geprobeerd er 'n brief mee te versturen.
L'ex-mari de ma petite amie sexy, qui est un abruti.
Mijn sexy vriendin haar ex-echtgenoot, die een eikel is.
T'es un abruti.
Je bent een eikel.
Ainsi, le gouverneur confirme la rumeur qu'il est un abruti.
Dan bevestigt de gouverneur het gerucht dat hij een idioot is.
Monsieur l'instruit est un abruti!
Hij is een gestudeerde idioot!
C'est un abruti, mais sa coke déchire tout.
Het is een sukkel... maar zijn coke is het ware spul.
C'est un abruti.
Ja, hij is een idioot.
Ce procureur à qui je dois parler, c'est un abruti?
Die officier die ik moet spreken... is hij een eikel?
C'est un abruti.
Hij is een lul.
Tout fils dont le père n'est pas un abruti.
Elke zoon wiens vader geen zak is.
T'es un abruti.
Je bent een idioot.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1936

Zie ook


est un abruti
is een eikel is een idioot is een sukkel is een zak is een lul
c'est un abruti
hij is een eikel hij is een lul het is een eikel hij is een zak
avec un abruti
met die eikel met een lul een idioot meegenomen zijn met een ezel
t'es un abruti
je bent een idioot je bent een eikel je bent een lul je bent een sukkel
un abruti total
een totale eikel een totale idioot
tu es un abruti
je bent een eikel je een kuttekop je een dromedaris bent je bent een zak je bent te dom
vous êtes un abruti
ben je een idioot jij bent een sukkel je bent een eikel
je suis un abruti
ik ben een eikel ben ik stom ik een eikel was
ai été un abruti
een eikel was was een lul
n'est pas un abruti
niet een sukkel geen zak is
êtes qu' un abruti
bent een idioot
un abruti comme toi
ezel zoals jij een idioot als jij
je suis pas un abruti
ik ben geen idioot ik ben niet gek ik ben toch geen sukkel
ton père est un abruti
je vader is een eikel je eigen vader 'n eikel is je vader is een hork
ai l' air d' un abruti
zie er belachelijk uit
cet abruti
die idioot die sukkel die eikel die lul
quel abruti
wat voor hufter wat een mafkees wat een sukkel wat een mafketel wat een sufferd
pauvre abruti
sukkel stomme klojo stumper lamzak
mon abruti
m'n domme mijn oetlul mijn doorgedraaide
autre abruti
andere idioot andere klojo die andere

Woord voor woord vertaling


abruti
- idioot sukkel eikel

"Un abruti" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer