UN BISOU IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Bisou in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1712

Voorbeelden van het gebruik van Un Bisou in een zin en hun vertaling

Un bisou à papa?
Kus voor Pappa?
Ce n'était pas un bisou.
Dat was geen kus.
Puis-je avoir un bisou?
Krijg ik een kus?
Un bisou à grand-mère?
Een kus voor Oma?
Donne moi un bisou, bébé!
Geef me een zoen, schatje!
Et un bisou.
En een zoen.
Je vais lui faire un bisou.
Ik wed dat ik het beter kan kussen.
Un bisou sur ton petit crâne.
Laat me je hoofd kussen.
Donne-moi un bisou.
Geef me een knuffel.
Rapplique! Viens faire un bisou à ton papa!
Kom op, geef je ouweheer een knuffel!
Andere zin voorbeelden
Un bisou de bienvenue et il oubliera pourquoi il est en colère.
Een welkom terug zoen van haar en hij vergeet waarom hij boos was.
T'as mérité un bisou.
Je hebt een kus verdiend.
Avec un bisou?
Met een kus?
Et un bisou.
En een kus.
Je peux avoir un bisou?
Krijg ik een zoen?
Donne un bisou sur le bout.
Geef 's een kusje op het puntje.
S'il te plaît, dis à ton amie que je voulais juste un bisou.
Zeg je vriendin... dat ik enkel wou kussen.
Tu me fais un bisou?
Krijg ik een zoen?
Un bisou, c'est bien.
Een kus is goed.
Un bisou à ta maman.
Geef je moeder een zoen.
Si tu mets un bisou, elle te sucera.
Zet er een kusje bij, dan zal ze je pijpen.
Fais-moi un bisou, j'te donne un penny.
Geef me een kus, dan krijg je een penny.
Fais-moi un bisou.
Geef me een knuffel.
Tu me fais un bisou?
Krijg ik 'n kusje?
Je peux avoir un bisou?
Krijg ik een kusje?
Fais un bisou à ton papa.
Geef papa een zoen.
Fais-moi un bisou.
Geef me een kus.
Fais-moi un bisou, Coyote.
Geef me eens een kusje, Coyote.
Fais-moi un bisou.
Geef me 'n kus,
T'as envie, fais un bisou à papa!
Geen zin. Geef papa een zoen!

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1712

Zie ook


et un bisou
en een kus en een zoen
pas un bisou
geen kus niet eens 'n zoen
me fais un bisou
krijg ik 'n kusje krijg ik een zoen
voulait juste un bisou
wou gewoon een kus
fais un bisou à papa
geef je vader een kusje geef papa 'n kusje geef papa een zoen
je peux avoir un bisou
krijg ik daar geen zoen krijg ik een zoen krijg ik een kusje
un bisou à grand-mère
kus voor oma oma eens een knuffel
fais un bisou à maman
geef mama een zoen geef mama een kusje
bisou avant
zoen voor een kusje voor

Woord voor woord vertaling


"Un bisou" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer