UN BON ENDROIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Bon Endroit in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1376

goede plek (39) een goeie plek (8) een goede plaats (7) mooie plek (5) leuke plek (4) goeie plek (3)

Voorbeelden van het gebruik van Un Bon Endroit in een zin en hun vertaling

Goede plek

Un bon endroit pour se cacher.
Goede plek om te verstoppen.
Ca n'est pas un bon endroit pour lui.
Het is nu geen goede plek voor hem.

Een goeie plek

C'est un bon endroit.
Dat is een goeie plek.
C'est un bon endroit pour commencer, quoique, et je suis venu.
Het is een goeie plek om te beginnen, en ik ga.

Een mooie plek

Un bon endroit pour un parapluie!
Een mooie plek voor paraplu's!
C'est un bon endroit.
Dit is een mooie plek.
Andere zin voorbeelden
Ce n'est pas un bon endroit pour toi ici.
Dit is niet zo'n leuke plek voor je.
Je pense pas que ce soit un bon endroit,
Ik vind dit geen goede plek.
Franck connait un bon endroit.
Franck weet een goeie plek.
Ce n'est pas un bon endroit.
Dit is geen goede plek.
C'est un bon endroit.
Het is een goeie plek.
Je ne crois pas que ce soit un bon endroit.
Dit is niet zo'n goede plek.
C'est un bon endroit pour une rencontre clandestine.
Dat is een goeie plek voor een clandestiene afspraak.
J'ai trouvé un bon endroit.
Ik vond een goeie plek.
Je connais un bon endroit.
Ik weet een goeie plek.
Ça peut être un bon endroit pour se mettre à couvert.
Is misschien een goeie plek om te schuilen.
Que ce serait un bon endroit pour qu'on soit seuls.
Dat het een goeie plek voor ons was om alleen te zijn.
Tu dirais que c'est un bon endroit pour faire la fête?
En zou je ook zeggen dat het een goede plek is om te feesten?
C'est un bon endroit pour un camp de base.
Dit is een goede plek voor een basiskamp.
C'est un bon endroit.
Het is een goed plek.
Ça semble être un bon endroit pour se cacher.
Dat lijkt me een goede plek om je te verstoppen.
Ça semble être un bon endroit pour elle.
Dat klinkt als een goede plek voor haar.
C'est un bon endroit pour l'entraînement.
Dit is een goede plek voor de training.
Voici un bon endroit.
Dit is een goede plek.
Je pense que c'est un bon endroit pour te poser cette question.
Ik vond dit wel een goede plek om het je te vragen.
C'est un bon endroit pour une embuscade.
Dat is een mooie plek voor een hinderlaag.
C'est un bon endroit.
Het is een goede plek.
C'est un bon endroit pour les fins.
Dat is een goede plek voor eindes.
Ça semble être un bon endroit pour la planque de maman.
Dit ziet eruit als een goede plek voor mama om zich te verstoppen.
Un bon endroit, où les gens comme nous sont traités comme des humains.
Een goede plaats.. waar mensen zoals wij ook worden behandeld als mensen.

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1376

Zie ook


un bon endroit
de beste plek om slimme plek om
un bon endroit pour commencer
goede plek om te beginnen goede plek om te starten
un bon endroit pour vivre
goede plek om te wonen een geweldige plaats om te wonen goede plaats om te wonen
je connais un bon endroit
ik weet een goeie plek ik ken een leuke plek ik weet een goede tent ik weet een goede plaats ik weet een geweldige tent
un bon endroit pour dormir
een fijne plek om te slapen een goede slaapplek
n'est pas un bon endroit
is geen goede plek is niet zo'n leuke plek is de verkeerde plek om
semble être un bon endroit
klinkt als een goede plek ziet eruit als een goede plek is misschien een goede plek
un bon endroit pour toi
leuke plek voor je de juiste plek , voor jou
un endroit
plek waar plaats waar plek om
un autre endroit
andere plek andere plaats ergens anders
un meilleur endroit
betere plek betere plaats
très bon endroit
een leuke tent goede ruimte een goede plek

Woord voor woord vertaling


"Un bon endroit" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer