UN CHAMPION IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Champion in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0646

Voorbeelden van het gebruik van Un Champion in een zin en hun vertaling

Kampioen

( champion , gagné , gagnera le championnat )
Ce type était un champion olympique.
Die vent was 'n olympisch kampioen.
On était fiers d'avoir un champion olympique des poids lourds dans l'équipe de Flensburg.
We waren trots op een Olympisch kampioen zwaargewicht in het Flensburg-team.
Mon mari était un champion pour les enfants.
Mijn man was een kampioen voor kinderen.
T'es un champion.
Wees een kampioen.

De kampioen

Un champion de Meereen.
De kampioen van Meereen.
J'étais un champion.
Ik was de kampioen.
Andere zin voorbeelden
Mais tu peux sauter d'un grand bâtiment et nager comme un champion olympique.
Maar je kan van hoge gebouwen springen en zwemmen als een Olympische kampioen.
Tu es un champion papa!
Je bent een kampioen pa!
Mon père était un champion de ping-pong.
Mijn vader was ping pong kampioen.
T'es pas un champion.
Je bent geen kampioen.
Vous avez dit que vous feriez de moi un champion.
U zei dat u een kampioen van me zou maken.
Vous êtes un champion, et ça reste.
U bent een kampioen en dat blijft u.
Tu es un champion, Angel.
Je bent een kampioen, Angel.
Herb Parsons était aussi un champion en appeau.
Herb Parsons, was ook een kampioen in het eenden lokken.
Florence, a-t-elle un champion en vous?
Heeft Florence een kampioen in jou?
C'est un champion poids lourds.
Dat is een kampioen zwaargewicht.
C'était un champion, réduit à rien.
Hij was een kampioen, gereduceerd tot niets.
Vous êtes petit comme moi, mais vous êtes un champion.
U bent klein net als ik, maar wel een kampioen.
Tu es un champion.
Je bent een kampioen.
Je suis un champion!
Ik ben een kampioen!
Un athlète, un leader, et un champion.
Een atleet, een leider, en een kampioen.
T'es un champion.
Je bent een kampioen.
Mesdames et messieurs, Nous avons un champion.
Dames en heren, we hebben een kampioen.
Vous êtes un champion.
Je bent een kampioen.
Pensez comme un champion.
Denk als een kampioen.
Questions pour un champion.
Vragen voor een kampioen.
Il baise comme un champion.
Hij neukt als een kampioen.
Les Philistins avaient un champion. Un vrai géant, nommé Goliath.
De Filistijnen hadden 'n kampioen, een reus die Goliath heette.
Un champion le sait: le mental, c'est la clé.
Iedere ware kampioen weet dat het mentale gedeelte de sleutel is.
Un champion par clan, et celui qui gagne aura le bunker.
Een winnaar per clan... en de winnaar, krijgt de bunker.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0646

"Un champion" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer