UN CIGARE IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Cigare in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0741

Voorbeelden van het gebruik van Un Cigare in een zin en hun vertaling

Papa, je peux avoir un cigare?
Pa, mag ik zo'n sigaar?
Un cigare correct.
Een fatsoenlijke sigaar.
Je peux avoir un cigare?
Mag ik een sigaar?
Fume un cigare.
Rook een sigaar.
Andere zin voorbeelden
C'est un cigare de premier choix.
Dit is een eersteklas sigaar.
Donne-moi un cigare Charlie.
Geef me 'n sigaar, Charlie.
Je t'ai apporté un cigare.
Ik heb een sigaar voor je meegenomen.
T'as un cigare?
Heb je 'n sigaar?
Prends un cigare.
Je neemt sigaar.
Prends un cigare.
Neem een sigaar.
On a fait ça pour un cigare à la con?
Dat alles voor 'n sigaar?
Moins un cigare.
Min één sigaar.
Prends un cigare.
Neem een sigaar.
Larry, je t'apporte un cigare.
Larry, ik haal je 'n sigaar.
Un cigare, peut-être?
Een sigaar misschien?
Christopher, vous ne voulez pas rester pour un cigare?
Christopher, blijf je echt niet voor 'n sigaar?
De la taille d'un cigare,
Zo groot als 'n sigaar.
Je peux vous offrir un cigare?
Kan ik u een sigaar aanbieden?
Vous voulez un cigare?
Wilt u een sigaar?
Un canard qui fume un cigare.
Eend die een sigaar rookt.
Un cigare de Larson.
Een sigaar van Larson.
Un cigare est un cigare.
Een sigaar is een sigaar.
A sept ans, mon père m'a surpris en train de fumer un cigare.
Op m'n zevende betrapte m'n vader me op het roken van een sigaar.
Tiens, prends un cigare.
Hier, neem een sigaar.
Donne-moi un cigare.
Geef me een sigaar.
Tenez, prenez un cigare!
Hier, neem een sigaar!
Nous avons un client avec un cigare.
We hebben een klant met een sigaar.
Elle a fumé un cigare.
Ze rookte een sigaar.
Le jeune homme gagne un cigare.
Die jongen verdient een sigaar.
C'est le bout d'un cigare.
Dat is een sigaren peuk.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0741

Woord voor woord vertaling


"Un cigare" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer